Dân Chúa Âu Châu

28/12/2023 – THỨ NĂM, NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

Các Thánh Anh Hài tử đạo

Mt 2,13-18

VUI HƯỞNG MỐI PHÚC THẬT

Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. (Mt 2,14)

Suy niệm: Tại sao Thiên Chúa lại để cho các trẻ em ở Bê-lem chịu cái chết oan ức như vậy? Thánh Augustinô cho ta câu trả lời qua vài dòng suy niệm về việc tử đạo. Theo ngài, cái chết quý báu của bất cứ vị tử đạo nào cũng đáng được ta trân trọng ca ngợi vì hành vi tuyên xưng anh hùng của các ngài. Cũng vậy, với Thiên Chúa, cái chết của các trẻ này thật quý giá vì các ngài đã mau chóng đạt được Tám mối phúc thật. Ngay lúc khởi đầu cuộc sống, các ngài đã qua đời. Với các ngài, cái kết của cuộc sống hiện tại là khởi đầu của vinh quang thiên quốc. Thật vậy, nếu hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa qua các kiểu nói của Tám mối phúc như Nước Trời là của họ, Đất Hứa làm gia nghiệp, được nhìn thấy và được Thiên Chúa cho thỏa lòng… là cùng đích đời ta, thì Các Thánh Anh Hài ngay tuổi sơ sinh, đã vinh phúc đạt được cùng đích ấy.

Mời Bạn: Trong ánh sao soi chiếu máng cỏ Bê-lem, bạn nhận ra đã cái bóng của thập giá. Từ lúc nằm nôi đến giây phút lìa đời, đời Chúa Giê-su luôn gắn liền với hình bóng thập giá, hình bóng ấy hiện rõ thành thực tại tại trên Núi Sọ, để rồi phục sinh khải hoàn. Là môn đệ của Đấng ấy, bạn được mời gọi đi con đường Ngài đã đi: thập giá- phục sinh.

Sống Lời Chúa: Tôi thêm xác tín về cùng đích tối hậu của đời mình qua các kiểu nói: Nước Trời là của họ, Đất Hứa làm gia nghiệp, được nhìn thấy và được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Rồi nỗ lực để cho cùng đích ấy chi phối đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con làm môn đệ Chúa, được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Xin giúp con luôn sống niềm xác tín ấy.