Dân Chúa Âu Châu

27/12/2023 – THỨ TƯ, NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

Th. Gio-an, tông đồ

Ga 20,2-8

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU

Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. (Ga 20,2)

Suy niệm: Người môn đệ Chúa yêu không chỉ là người được Chúa yêu cách đặc biệt, và còn là người môn đệ cảm nghiệm cách đặc biệt tình yêu Chúa dành cho mình. Dĩ nhiên, mọi người đều được Chúa yêu thương. Nhưng Gio-an đã cảm nghiệm được tình yêu đó dành cho mình cách đặc biệt và ngài muốn mời gọi chúng ta cảm nhận tình yêu đó của Thiên Chúa. Vì thế, trong sách Tin Mừng, khi ẩn mình dưới danh xưng người môn đệ Chúa yêu, Gio-an muốn mỗi người chúng ta điền tên của mình vào vị trí đó – vị trí của người môn đệ Chúa yêu. Quả thật, chúng ta là những người được Chúa yêu. Chúng ta được mời gọi cảm nghiệm tình yêu Chúa đầy tràn trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng nhiều khi chúng ta không để ý đến, không nhận ra. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không còn là thứ tình yêu trừu tượng, vô hình nhưng đã trở nên hữu hình khi Ngôi Lời “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Mời Bạn: Bạn có dám nhận mình là người môn đệ được Chúa yêu không? Bạn sẽ thật là hạnh phúc khi nhận biết mình là người được yêu như thế. Mỗi lần bạn nhận biết và nhắc lại tình yêu Chúa dành cho bạn, thì tình yêu của bạn dành cho Chúa lại càng đậm đà hơn.

Sống Lời Chúa: Ôn lại một biến cố mà bạn cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho bạn và bạn dâng lời cảm tạ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, dù đời con có nhiều sóng gió, xin cho con được đến và tựa nép bên lòng Chúa, như Gio-an tựa đầu vào ngực Ngài, để con cảm nhận được mình được Chúa yêu thương. Amen.