Dân Chúa Âu Châu

24/12/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – B

Lc 1,26-38

ĐỨC TIN “XIN VÂNG” TRỌN HẢO

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Đức tin tuyệt vời của Mẹ Ma-ri-a khi nói lên lời “xin vâng” thật đáng ngạc nhiên thán phục. Cùng với lòng khiêm tốn thẳm sâu, lời thưa vâng trong đức tin của Mẹ đã có sức mạnh kéo Thiên Chúa từ trời cao xuống thế để ở với con người. Lời “xin vâng” đầy xác tín của Mẹ đã khơi mào cho Ngôi Lời “vốn dĩ là Thiên Chúa” nhưng đã “hạ mình, vâng lời” làm người trong lòng Mẹ; lời “xin vâng” từ đời đời đó được tiếp tục thể hiện trong tất cả thân phận làm người của Đức Giê-su, cho tới khi Ngài nói lời “xin vâng” tối hậu với Chúa Cha trong vườn Cây Dầu, để bằng lòng chịu chết đền bù tội lỗi nhân loại (x. Pl 2,6-8). Cùng đồng thanh với lời “xin vâng” của Người Con, lời “xin vâng” ban đầu của Mẹ được trở nên hoàn hảo bằng lời “xin vâng” kéo dài đến tận dưới chân thập giá và mãi về sau khi Mẹ để cho Chúa hoàn toàn làm chủ đời mình để đồng hành với Chúa Ki-tô hoàn tất công trình cứu chuộc.

Mời Bạn: Trong Tông thư “Cửa Đức Tin”, Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI mời gọi chúng ta chiêm ngắm và học hỏi mẫu gương đức tin vâng phục đó của Đức Ma-ri-a: “Nhờ lòng tin, Đức Ma-ri-a đã đón nhận lời Thiên thần, và trong tinh thần vâng phục, Mẹ đã tin vào lời loan báo Mẹ sẽ trở thành Mẹ của Thiên Chúa… Với đức Tin, Mẹ theo Chúa lúc Người đi rao giảng và ở với Chúa cho đến tận đồi Golgotha…” (số 7).

Sống Lời Chúa: Nguyện tắt: “Xin cho con nhận ra và vâng theo ý Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin yếu kém của chúng con, để chúng con biết noi gương Mẹ Ma-ri-a luôn phó thác cho tình yêu Chúa.