Dân Chúa Âu Châu

18/12/2023 – THỨ HAI TUẦN 3 MV

Mt 1,18-24

GIU-SE NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Ông Giu-se, chồng bà [Ma-ri-a], là người công chính. (Mt 1,19)

Suy niệm: Là người công chính, thánh Giu-se ắt phải làm theo luật là tố giác Đức Ma-ri-a về tội ngoại tình vì “đã có thai trước khi hai ông bà về chung sống”. Nhưng sự công chính của thánh Giu-se vượt lên trên cái nhìn xét đoán theo bề ngoài. Ngài xác quyết cách tuyệt đối sự thánh thiện của Đức Ma-ri-a, không thể phạm tội tày đình đó. Người công chính không thể lên án người vô tội, vì thế, ngài quyết định “lìa bỏ bạn mình cách kín đáo” để chờ đợi thánh ý Chúa thể hiện. Thế nhưng, ‘người tính không bằng Trời tính’, Chúa đã truyền tin cho Ma-ri-a, Ngài cũng truyền tin cho Giu-se: “Người con mà Ma-ri-a cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Sự công chính của thánh Giu-se không dựa trên suy tính của mình nữa, mà là thực thi ý Chúa được tỏ ra qua lời của sứ thần Gáp-ri-en: “Ông đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.

Mời Bạn: Không ít lần chúng ta rơi vào những tình huống bất ngờ, mà khi đó dường như Thiên Chúa đến phá vỡ mọi dự tính của chúng ta. Đó là trong đêm tối Đức Tin; như trong giấc chiêm bao mà thánh Giu-se gặp phải. Chúng ta hãy noi gương ngài sống công chính bằng cách từ bỏ ý riêng mình, dù nó có tốt đẹp mấy đi nữa, để tín thác vào Chúa và thi hành thánh ý Ngài.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy gẫm Lời Chúa để dễ dàng nhận biết thánh ý Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy thánh Giu-se, ngài là đấng đã luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, và đưa ra những chọn lựa được hướng dẫn bởi sự quan phòng của Người, xin dạy chúng con đừng quá cậy dựa vào các kế hoạch của mình nhưng vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Amen.