Dân Chúa Âu Châu

14/12/2023 THỨ NĂM TUẦN 2 MV

Th. Gio-an Thánh giá, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 11,11-15

CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG

“Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11,12)

Suy niệm: Wendell Philips mô tả cuộc đời Ki-tô hữu ở trần thế như sau: “Ki-tô giáo là một cuộc chiến đấu chứ không phải là một giấc mơ”. Ông họa lại lời Chúa Giê-su hôm nay bằng kinh nghiệm theo Chúa của mình. Không có chiến thắng cho những người vừa lâm trận đã đầu hàng; không có vinh quang cho những kẻ hèn nhát; và phải là người mạnh sức mới chiếm được Nước Trời. Sức mạnh ở đây không là sức mạnh hay thế lực thế gian, nhưng là sức mạnh của Thiên Chúa. Các nhân vật lớn trong Kinh Thánh thường nài xin được ơn sức Chúa ban để giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phao-lô chia sẻ: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Sức mạnh thiết yếu và nguồn sống cho mọi Ki-tô hữu chính là sức mạnh của Đức Ki-tô phục sinh, Đấng chiến thắng sự dữ và sự chết.

Mời Bạn: Bạn được tham dự vào thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tô phục sinh khi lãnh bí tích Thánh Tẩy, được sống nhờ sự sống của Ngài khi rước lễ, vậy bạn có sử dụng sức mạnh Ngài ban để chiến đấu chống trả mọi cám dỗ không?

Chia sẻ: Mời bạn chia sẻ cho người khác kinh nghiệm chống trả tội lỗi.

Sống Lời Chúa: Sau khi rước Chúa vào lòng, bạn nài xin Chúa ban cho bạn ơn sức mạnh để chống trả một thứ tội nào đó đang hoành hành trong đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin dâng trọn con người yếu đuối, dễ sa ngã của con cho Chúa, để con hoàn toàn thuộc về Chúa, sống bằng ơn Chúa ban, nhờ đó, cuộc đời con là dấu chỉ sức mạnh của Chúa Phục Sinh.