Dân Chúa Âu Châu

18/11/2023 – THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU XIN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,7)

Suy niệm: Tình cảnh của bà goá này thật bi đát. Là goá phụ trong xã hội Do Thái, bà không có ai hay thế lực nào để cậy dựa. Gặp nỗi oan khiên, bà chỉ biết chạy đến cửa công để kêu cứu. Chẳng may, bà lại gặp phải ông quan toà ‘trên chẳng sợ trời, dưới chẳng nể ai’. Thế mà chỉ vì bà quá lì, cuối cùng, ông đã phải nhượng bộ xét xử vụ kiện của bà. Qua câu chuyện dụ ngôn đó, Chúa dạy các môn đệ: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Một ông quan toà bất chính và vô cảm mà còn đáp lại sự kiên trì cầu xin như thế, huống chi là Thiên Chúa, là Cha nhân từ, sao lại không chăm sóc cho những người con cái, “những kẻ Ngài đã tuyển chọn”? Dù thế, Chúa vẫn ưu tư liệu chúng ta có kiên trì cho đến cùng không: “Liệu khi Ngài đến, còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Mời Bạn: Biết bao người hiện nay đang phải chịu thống khổ vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… Phải chăng họ đã không cầu xin cho được tai qua nạn khỏi? Thế nhưng tại sao những tai ương vẫn không chấm dứt mà có khi còn trầm trọng hơn? Phải chăng bạn và tôi cũng đã từng và đang có tâm trạng cầu xin Chúa mà không được đáp lời? Qua dụ ngôn này, bạn còn nghi ngờ gì mà không xác quyết niềm tin vào Chúa và kiên trì trung thành với Ngài đến cùng?

Sống Lời Chúa: Sắp xếp một thời gian nhất định cầu nguyện với Chúa và quyết tâm trung thành với quyết định đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn trọn niềm tín thác và trung thành với cho Chúa đến cùng. Amen.