Dân Chúa Âu Châu

22/12/2022 – THỨ NĂM TUẦN 4 MV

Lc 1,46-56

KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA

“Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)

Suy niệm: Có thể có kinh nghiệm về Thiên Chúa không? Liệu có ai có thể nói mà không ngại ngùng rằng: “Tôi đã gặp Ngài, đã cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với tôi”? Thưa rằng có. Kinh Thánh tràn ngập những chứng từ như thế. Đó là chứng từ của một bà An-na: “Linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa…”, sau những tháng năm buồn tủi vì son sẻ, được Chúa thương nhậm lời, cho sinh hạ Sa-mu-en, vị tiên tri nói lời Thiên Chúa cho dân Ngài trong thời buổi ơn này đã trở nên hoạ hiếm. Đến lượt Đức Ma-ri-a, cảm nhận mình là tôi tá khiêm hạ của Chúa, được tràn ngập tình yêu của Ngài, đã tiếp nối lời bà Anna dệt nên lời ca “Ngợi Khen”: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Chứng từ nối tiếp chứng từ, và Kinh Thánh trở thành bản trường ca chúc tụng Thiên Chúa.

Mời Bạn: Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người có phải là cơ hội tốt để bạn có kinh nghiệm sống thực về tình yêu của Ngài, là “Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” không ?

Chia sẻ: Thế giới đang nghèo dần đi vì thiếu kinh nghiệm về Thiên Chúa. Bạn nghĩ sao về câu nói này ?

Sống Lời Chúa: Làm một hang đá gia đình bạn để làm nơi cả gia đình cầu nguyện và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với gia đình mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bên máng cỏ Chúa, chúng con không còn là người xa lạ trong Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng không còn là người xa lạ với nhau. Xin cho chúng con biết đón nhận và chia sẻ cho nhau ơn huệ này, nhất là cho những ai chưa một lần cảm nhận được tình yêu của vị Thiên-Chúa-làm-người ở giữa nhân loại chúng con.