Dân Chúa Âu Châu

15/12/2022 – THỨ NĂM TUẦN 3 MV

Lc 7,24-30

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” (Lc 7,28)

Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng có vinh dự đích thân giới thiệu Đấng Cứu Thế, ông thực sự cao trọng nhất “trong số phàm nhân đã được sinh ra.” Tuy nhiên, ngay sau đó, Chúa Giê-su lại khẳng định: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” Quả thật, chuẩn mực của Nước Trời khác với chuẩn mực của thế gian. Chúa Giê-su nhiều lần nói đến sự đảo ngược thứ tự như thế trong Nước Trời, nơi mà “những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” (Mt 20,16). Ngài cũng cho biết Ngài đứng về những người bé mọn, đó là những người nghèo hèn, bị loại trừ, dễ bị tổn thương. Ngài đồng hoà mình với họ, và ai làm những điều tốt đẹp cho một trong những người bé mọn ấy thì Chúa kể là làm cho chính Ngài (x. Mt 25,40).

Mời Bạn: Con Thiên Chúa khi giáng sinh làm người đã từ bỏ “địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” và hạ mình, trở nên bé nhỏ để ở với con người và Ngài hiện diện nơi những con người thấp cổ bé miệng. Bạn hãy tập nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa, cảm nhận bằng con tim thương xót của Thiên Chúa, để nhận ra Ngài nơi những con người nhỏ bé, nghèo hèn mà bạn gặp hằng ngày.

Sống Lời Chúa: Chọn làm việc phục vụ âm thầm và hèn mọn nhất “mà không chờ một phần thưởng nào, ngoài việc xác tín mình đã làm theo ý Chúa mà thôi”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát nhỏ bé, nhưng Chúa đã trở nên bé nhỏ để ở với chúng con. Xin cho con cũng biết trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện nơi những anh chị em nghèo hèn mà con gặp gỡ mỗi ngày.