07/10 Ân sủng và sứ mạng

THỨ SÁU TUẦN 27 TN
Đức Mẹ Mân Côi
Lc 1,26-38

ÂN SỦNG VÀ SỨ MẠNG

“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Suy niệm: Ma-ri-a là một cái tên rất phổ thông tại Do Thái. Ngay trong các trang Tân Ước, đã có nào là Ma-ri-a Mác-đa-la (Lc 8,2), rồi em gái của Mác-ta ở Bê-ta-ni-a (Ga 11,1), mẹ của Mác-cô (Cv 12,12), và mẹ của Gia-cô-bê và Giu-se (Mt 27,56)… Thế nhưng chỉ có trinh nữ Ma-ri-a ở Na-da-rét được sứ thần Gáp-ri-en đến và chào kính cách đặc biệt: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” “Đấng đầy ân sủng” là danh hiệu của Mẹ, là tên riêng Thiên Chúa đặt cho Mẹ. Ân sủng ở đây chính là lòng ưu ái Thiên Chúa dành cho Mẹ và cũng từ đây nhân loại sống trong bầu khí đầy ân sủng. Mẹ đã bối rối vì không hiểu “lời chào ấy có ý nghĩa gì”. Chỉ khi sứ thần xác quyết: “Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” Mẹ không còn nghi ngại gì, dù chưa thấu hiểu, về sứ mạng Chúa dành cho Mẹ trong trong công trình cứu độ. Và Mẹ đã vững lòng đón nhận tất cả với lời thưa “xin vâng”.

Mời Bạn: Chúa không giải đáp mọi thắc mắc cho chúng ta. Chúa ban ân sủng đồng thời mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng cứu độ. Theo gương Mẹ sẵn sàng phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong tay Chúa và đáp lại lời Chúa mời gọi trong ân sủng của Ngài.

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, bạn ghi nhớ những biến cố trong cuộc sống và “suy đi nghĩ lại trong lòng” nhờ đó khám phá thánh ý Chúa và đáp lại bằng lời thưa xin vâng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ vâng nghe Lời Chúa và phó thác cuộc đời chúng con để trở thành dụng cụ tốt cho Chúa sử dụng trong chương trình của Chúa, để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Amen.

 

Khách truy cập

Hôm nay:9904
Hôm qua:19453
Tuần này:48287
Tháng này562657
Số Lượt Truy Cập:47226976
Số khách đang Online 511