Dân Chúa Âu Châu

tim-hieu-ve-nguon-goc-long-chua-thuong-xotTHẦN KHÍ LÀ QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B (12/04/2015)

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

[Cv 4,32.35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tin Mừng Phục Sinh đã được loan báo! Tin Mừng Phục Sinh đã được chúng ta đón nhận! Đấng Phục Sinh đem đến cho những kẻ tin một quà tặng cao quý và hiệu quả khôn lường. Đó chính là Thần Khí, là Thánh Thần! Người là quyền năng thần linh có sức làm thay đổi cả chiều sâu lẫn chiều rộng tâm hồn và cuộc sống kẻ tin. Chúng ta - cá nhân và cộng đoàn - sẽ trở thành và phải trở thành những con người / cộng đoàn mới, hoàn toàn mới. Vậy thì chúng ta hãy hân hoan đón nhận Thánh Thần là quà tặng mà Chúa Ki-tô Phục Sinh ban cho, bằng cách mở rộng tấm lòng và cuộc sống để Thánh Thần của Đấng Phục Sinh ngự đến và thực hiện công việc của Người là canh tân đổi mới chúng ta và mọi thực tại trên địa cầu này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Cv 4, 32-35): Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.

(32) Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. (33) Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. (34) Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, (35) đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu.

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Ga 5,1-6): Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.

(1) Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. (2) Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. (3) Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, (4) vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. (5) Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa? (6) Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-31): Tám ngày sau, Đức Giê-su đến.

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (24) Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. (25) Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."
(26) Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." (27) Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." (28) Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29) Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
(30) Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. (31) Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

(1°) Trong bài đọc 1 (Cv 4, 32-35), Thánh Lu-ca không mô tả Thiên Chúa là Đấng như thế nào nhưng dựa vào tường thuật của ngài về những nét đặc trưng trong đời sống cộng đoàn tín hữu đầu tiên thì chúng ta dễ dàng nhận ra diện mạo hay chân dung của Thiên Chúa. Đây là cộng đoàn những người đầu tiên tin theo Đức Giê-su Na-da-rét và nhìn nhận Người là Chúa của mình. Cộng đoàn này được hình thành ở Giê-ru-sa-lem ngay sau ngày Lễ Ngũ Tuần tức Lễ Hiện Xuống. Cách sống của cộng đoàn có những nét đặc trưng riêng như dồi dào ơn Chúa, tích cực làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh, một lòng một ý và yêu thương san sẻ với nhau cả về tinh thần lẫn vật chất khiến không ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn.
Qua cách sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên như kể trên, chúng ta hình dung được Thiên Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương như thế nào. Thiên Chúa là Đấng quyền năng vì đã làm cho mọi người trong cộng đoàn biến đổi, sống một cách khác thường, thậm chí có thể nói là phi thường. Thiên Chúa là Đấng yêu thương vì đã gắn kết mọi người với nhau và khiến ai nấy đều mở lòng, mở tay chia sẻ của cải với người khác hơn cả với những người máu mủ ruột thịt.
(2°) Trong bài đọc 2 (1 Ga 5,1-6), Thánh Gio-an mô tả đời sống của những kẻ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh với những nét đặc thù: họ được Thiên Chúa sinh ra, họ kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân; họ tuân giữ các giới răn của Chúa và chiến thắng thế gian vì họ có sức mạnh của Niềm Tin và có Thần Khí của Thiên Chúa là Đấng luôn hỗ trợ và chứng giám.

(3°) Trong bài Tin Mừng (Ga 20,19-31), Thánh Gio-an tường thuật lại hai lần hiện ra của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh với các môn đệ: lần trước thiếu ông Tô-ma; lần sau có đầy đủ tất cả các môn đệ, kể cả ông Tô-ma. Thánh Gio-an làm nổi bật chân dung của ông Tô-ma với đòi hỏi phải được chứng kiến tận mắt tận tay dấu tích bị đóng đinh thập giá và bị lưỡi đòng đâm lủng cạnh sườn của Thầy mình yjhi2 mới tin là Thầy đã trỗi dậy từ cõi chết. Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh đã đáp ứng yêu cầu của Tô-ma trong lần hiện ra thứ hai: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Tô-ma không còn dám đòi hỏi gì hơn nữa mà chỉ biết “tâm phục khẩu phục” và thốt lên: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"
Nhưng nhân vật chính của câu truyện là Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh: Người xuất hiện giữa các môn đệ mà không qua cửa mà vào; Người ân cần, yêu thương mà ban ơn bình an: “Bình an cho anh em!” và cho các ông xem tay và cạnh sườn nơi giữ lại những dầu tích của cuộc Thương Khó mấy ngày trước; Người tin tưởng và thủy chung với các môn đệ mà giao sứ mạng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”; Người ban Thánh Thần của Thiên Chúa để giúp các môn đệ làm chứng cho Người và thi hành sứ vụ Người trao: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Tất cả những điều vừa kể giúp chúng ta khám phá ra chân dung và sứ điệp của Thiên Chúa: Chúa ân cần và tinh tế trong đối xứ, Chúa chúc bình an và giao sứ mạng tông đồ và nhất là ban tặng Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa:
Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh Chúa Nhật II Phục Sinh này là:
Đức Giê-su Na-da-rét đã Phục Sinh và hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin của các ông và để sai các ông đi làm chứng cho Người giữa lòng thế giới.
Bảo chứng của việc hệ trọng ấy là việc Chúa Ki-tô Phục Sinh trao ban Thánh Thần và các môn đệ đón nhận Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em!”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương nên đã sai Con Một xuống thế làm người. Người đã chết trên thập giá và phục sinh vinh hiển để quy tụ những ai tin nhận Người là Đức Chúa, thành một cộng đoàn yêu thương, chia sẻ, đồng tâm nhất trí và tràn đầy ơn sủng của Thần Khí.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là mỗi ngi đoàn tông đồ, dòng tu) nhìn vào tâm hồn và đời sống mình:
- xem mình đã trân trọng đón nhận quà tặng của Đấng Phục Sinh như thế nào?
- và xem Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã và đang tác động hay biến đổi mỗi người / mỗi cộng đoàn đến mức độ nào?
Mấy câu hỏi cụ thể:
1o) Tôi / cộng đoàn tôi có một lòng một ý theo / trong Thánh Thần không?
2o) Tôi / cộng đoàn tôi có siêu thoát của cải, coi thường danh vọng, chức quyền thế gian để mở rộng tâm hồn và bàn tay chia sẻ tài năng, thời giờ và của cải mình có với người khác không?
3) Tôi / cộng đoàn tôi có làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh không? làm chứng bằng cách nào?

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ NHÂN LOẠI
[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho các dân tộc trên thế giới được ơn nhận ra Thiên Chúa và sự yêu thương chăm sóc của Người, qua những lời nói và việc làm chứng nhân của các Ki-tô hữu.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 “Các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi thành phần Dân Chúa đều trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý” Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, để ai nấy đều cố gắng sống yêu thương, hiệp nhất với anh chị em trong cộng đoàn.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và các tân tòng trên khắp thế giới, để họ được tràn đầy Thánh Thần của Đấng Phục Sinh.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.