Dân Chúa Âu Châu

Thứ Ba Tuần I MC

Bài đọc: Isa 55:10-11; Mt 6:5-17.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thực hành ý Thiên Chúa.

Con người thời nay quá chú trọng đến “cái tôi” của mình, nên rất khó khăn cho con người thời nay khi phải làm theo những gì người khác muốn. Nhưng nếu con người chịu khó suy luận, họ sẽ nhìn ra cái vô lý của việc bắt người khác làm theo ý của mình, vì: (1) Trăm người trăm ý; làm sao một người có thể làm hài lòng tất cả mọi người được? Vì thế, phải làm theo ý kiến chung. (2) Khi có sự xung đột ý kiến, phải làm theo ý kiến nào khôn ngoan nhất. Nếu so sánh ý kiến của con người với ý của Thiên Chúa, làm sao ý con người có thể khôn ngoan bằng Thiên Chúa? Vì thế, phải tìm ra và làm theo ý Thiên Chúa là chuyện hiển nhiên.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải làm theo thánh ý Chúa. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa tuyên bố sự hiệu quả của Lời Ngài: “một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha, sau khi khuyến cáo các môn đệ cần tránh thái độ ích kỷ trong khi cầu nguyện.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Lời Chúa phải sinh hoa kết quả cho con người.

1.1/ Lời Chúa được so sánh như mưa tuyết: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn.”

Tuy trong hạt giống đã có tiềm năng của sự sống, nhưng cần mưa và tuyết để giúp cho sự sống của hạt giống được tăng trưởng, sinh hoa kết trái, và sinh lương thực cho con người.

1.2/ Lời Chúa phải được thực hiện và sinh lợi ích cho con người: “thì Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”

Trong Lời Chúa đã có tiềm năng của sự sống, và sinh lương thực phần hồn cho con người.

Nhưng Lời ám chỉ những gì và những ai?

(1) Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô: Vì Ngài mà muôn vật được tạo thành; và không có Ngài, chẳng chi được tạo thành. Tất cả những gì Thiên Chúa phán được thực hiện nơi Người. Như mưa tuyết rơi xuống từ trời, Ngôi Lời cũng từ trời xuống nhập thể trong thân xác con người, để mặc khải cho dân biết các ý định của Thiên Chúa, và chu tòan sứ mạng Thiên Chúa trao phó cho Ngài trong Kế Họach Cứu Độ. Khi hòan tất ý định của Thiên Chúa, Ngài lại trở về Trời như mưa tuyết.

(2) Lời được viết ra trong Kinh Thánh: Không như tất cả những lời khác của nhân lọai, những Lời này tiềm ẩn sức sống; và mỗi khi những Lời này được loan báo, Lời Chúa lại bắt đầu một chu kỳ mới. Chúng đi vào lòng người nghe và bắt đầu tiến trình thôi thúc con người thực hiện những gì Thiên Chúa muốn con người làm. Mỗi khi Mùa Chay về, Lời Chúa lại bắt đầu một chu kỳ mới nơi mỗi người. Chúng ta nghe lại Lời Chúa phán, nghe các nhà rao giảng Tin Mừng cắt nghĩa, rồi suy đi gẫm lại trong lòng. Tiến trình này giúp chúng ta nhận ra những gì chúng ta còn thiếu sót trong cuộc sống, và quyết tâm thực hiện Lời Chúa để lấp đầy những thiếu sót đó.

2/ Phúc Âm: Cầu nguyện đúng cách.

2.1/ Thái độ phải có khi cầu nguyện: Cầu nguyện là hướng lòng lên Thiên Chúa; vì thế, phải gạt bỏ tất cả những gì làm con người bị phân tâm. Một vài điều làm phân tâm con người khi cầu nguyện mà Chúa Giêsu lưu ý hôm nay:

(1) Cầu nguyện cho mọi người thấy: “Anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Như thế, cầu nguyện trong nhà thờ có phải là đạo đức giả không? Chúng ta phải phân biệt hai lọai cầu nguyện: chung và riêng. Điều Chúa Giêsu có ý nói ở đây là cầu nguyện riêng. Chúa Giêsu cũng đã từng cầu nguyện lớn tiếng cho các môn đệ của Ngài (x/c Jn 17).

(2) Cầu nguyện chỉ để xin ơn: “Anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” Xin ơn chỉ là một phần nhỏ trong khi cầu nguyện. Chúng ta nghĩ sao nếu một người khi nào gặp chúng ta cũng mở miệng xin ơn?

2.2/ Cách cầu nguyện tốt nhất: Kinh Lạy Cha

(1) Quan tâm đến những gì của Chúa: Là con là phải quan tâm đến những lo lắng của cha, chứ không ích kỷ bắt cha quan tâm đến những nhu cầu của mình. Ba điều đầu tiên của Kinh Lạy Cha biểu tỏ những quan tâm đến Thiên Chúa: “xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Làm cho mọi người nhận biết và tin vào danh thánh Cha là bổn phận của mọi người tín hữu. Cầu xin cho triều đại Cha mau đến là cầu xin cho Tin Mừng được lan rộng tới mọi người. Cầu xin cho ý Cha được mọi người làm theo, chứ không ích kỷ làm theo ý muốn của mỗi người.

(2) Quan tâm đến cuộc sống của mình: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Con người cần của ăn hằng ngày để sinh sống, nhưng không cầu xin cho có nhiều của ăn để tích trữ. “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.” Con người không chỉ cần sống mối liên hệ chiều dọc với Thiên Chúa, mà còn sống mối liên hệ hàng ngang với tha nhân, vì như Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” Lời xin sau cùng: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Con người bị bao vây bởi ba thù: ma quỉ, thế gian, và xác thịt; nếu không có ơn Chúa, con người không thể chống chọi với các kẻ thù này, vì nó mạnh sức hơn con người.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Như mưa tuyết cần cho cây cối để có thể sinh hoa kết trái mang cơm bánh cho người ăn, Lời Chúa cũng cần phải thấm nhập vào tâm hồn để mang sức sống cho linh hồn chúng ta.

- Cầu nguyện không phải để được người khác khen hay để lải nhải xin ơn; nhưng là để kết hợp với Thiên Chúa và tìm ra ý Ngài trước khi có thể thi hành trong cuộc sống.

- Mùa Chay thuận tiện để chúng ta nhìn lại những thiếu xót trong cuộc đời, và nghiền gẫm Lời Chúa để tìm ra cách thức sửa chữa những thiếu sót đó.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP