Dân Chúa Âu Châu


repentant son“ĐỪNG XÉ ÁO, NHƯNG HÃY XÉ LÒNG!”

THỨ TƯ LỄ TRO NĂM B (18/02/2015)

[Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

I. VÀO ĐỀ

Cho dù Lễ Tro năm nay rơi vào ngày 30 Tết, thì ý nghĩa của ngày ấy và của Mùa Chay 2015 cũng không vì thế mà mất đi ý nghĩa tôn giáo và tâm linh, nhất là trong bối cảnh của thế giới loài người nói chung và của xã hội Việt Nam ta nói riêng tràn đầy tội ác đủ loại, đủ kích cỡ và rất cần được thanh tẩy. Mùa Chay là Mùa ăn năn sám hối, là thời gian lý tưởng cho việc quay trở về với Thiên Chúa. Cách nay mấy ngàn năm, ngôn sứ Giô-en đã dùng một thứ ngôn ngữ “biểu tượng” đề kêu gọi dân Ít-ra-en thay lòng đổi dạ và cách sống: “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng!” Xé áo hay thay áo thì dễ và không quan trọng vì chỉ là thay đổi cái bên ngoài. Xé lòng hay thay đổi lòng dạ, thay đổi tâm hồn mới khó và quan trọng vì là thay đổi tận chốn thâm sâu của tâm hồn là nơi xuất phát mọi tư tưởng và hành động của con người.
Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay Thánh, nên là thời điểm thuận lợi đề chúng ta thay lòng đổi dạ, canh tân đời sống cầu nguyện, ăn chay và bác ái đúng cách mà Thiên Chúa mong muốn. Hãy tiến lên, hỡi các Ki-tô hữu!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Ge 2,12-18): Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng.

(12) Đây là sấm ngôn của Đức Chúa "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." (13) Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng họa. (14) Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. (15) Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng; (16) hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! (17) Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: "Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi?"

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,20-6,2): Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa: Đây là thời Thiên Chúa thi ân.

(5,20) Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. (21) Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
(6,1) Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. (2) Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

3. Trong bài Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18): Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.

(1) "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (3) Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, (4) để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
(5) "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. (6) Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
(16) "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (17) Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, (18) để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa trong ba bài Sách Thánh

1o) Trong bài đọc 1 [Ge 2,12-18) chúng ta thấy Thiên Chúa đã dùng/nhờ ngôn sứ Gio-en mà tha thiết kêu gọi dân Ít-ra-en sám hối và trở về với Người. Qua đó chúng ta thấy được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho toàn dân và cho từng cá nhân, vì họ quý giá trước nhan Người.

2o) Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,20-6,2), chúng ta thấy Thiên Chúa đã dùng/nhờ Thánh Phao-lô Tông Đồ kêu gọi các Ki-tô hữu hãy làm hòa với Thiên Chúa sau khi họ đã làm mất lòng Người và tự đẩy mình vào nguy cơ bị loại khỏi Nước Thiên Chúa. Cũng qua lời mời gọi ấy, chúng thấy tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho các Ki-tô hữu là những người được Thiên Chúa sẵn lòng ban ơn cứu độ cho.

3o) Trong bài Tin Mừng (Mt 6,1-6.16-18), chúng ta thấy Chúa Giê-su đã cặn kẽ dậy dỗ các môn đệ và quần chúng về cách làm việc lành phúc đức, bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Họ phải làm tất cả những việc tốt lành thánh thiện ấy với lòng chân thành và trung thực với Thiên Chúa và với chính mình, không biến những việc đạo đức ấy thành công cụ đề cao cá nhân hay tìm vinh hoa giả tạo thế gian.

3.2 Sứ điệp Lời Chúa trong ba bài Sách Thánh là hãy sám hối mà quay lại với Thiên Chúa và làm hòa với Người. Cụ thể là thực hành các việc lành phúc đức, bố thí (bác ái), cầu nguyện và ăn chay một cách đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho đời sống tâm linh của chúng ta.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY
4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng yêu thương, giầu lòng xót thương và thứ tha mọi lỗi lầm của Dân Chúa là chúng ta. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn chỉ dậy cho chúng ta biết cách làm việc bác ái (bố thí), cầu nguyện và ăn chay một cách tốt lành thánh thiện đẹp lòng Người và mưu ích cho bản thân chúng ta

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Để kiêm tra xem chúng ta có thực thi đúng sứ điệp Lời Chúa hay không, chúng ta hãy tự hỏi và trả lời:
1o) Tôi có đang sống xa Chúa không? Nếu tôi sống xa Chúa thì tôi phải mau mau trở về với Người, làm hòa với Người để được Người thứ tha.
2o) Tôi có thường xuyên thực hành việc bác ái giúp người không? Tôi làm việc ấy để làm đẹp lòng Chúa hay để được người đời khen ngợi?
3o) Tôi cầu nguyện để được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hay để được tiếng khen của người xung quanh?
4o) Tôi ăn chay hãm mình để đền tội và thanh luyện tâm hồn hay để được tiếng khen của người đời?

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.» Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho hết mọi người sống trên thế gian này để ai nấy đều biết sám hối tội lỗi và xin ơn thứ tha từ Đấng Tối Cao và Cực Thánh là Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi người biết sám hối và quay về với Thiên Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, chậm giận và giầu tình thương.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, có được lòng khiêm nhường và tinh thần từ bỏ khi làm bất cứ một việc lành phúc đức nào.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người lương thiện mà phải sống trong hoàn cảnh nghèo khó, bất công, áp bức và tủi nhục, để họ luôn vững lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và xét xử công minh.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội