Dân Chúa Âu Châu

 ROMA. Trong buổi lễ mở cửa Bác Ái Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy tìm Chúa nơi người nghèo.

 Lúc 4 giờ giờ rưỡi chiều thứ sáu 18-12-2015, ĐTC đã đến Nhà trọ của tổ chức bác ái Caritas giáo phận Roma, dành cho những người vô gia cư. Nhà trọ mang tên ”LM Luigi Di Liegro”, cố giám đốc Caritas giáo phận Roma, và tọa lạc ở số 109 đường Marsala, cạnh nhà ga trung ương Termini, và có thể đón tiếp 195 người vô gia cư, cho họ qua đêm. Cạnh đó là quán phát chẩn mang tên ”Thánh Gioan Phaolô 2” chuyên cung cấp 500 bữa ăn chiều người nghèo. Cả hai trung tâm được ĐHY Giám quản Roma, Agostino Vallini, khánh thành hôm 10-12 trước đó.

 Trước khi mở Cửa Năm Thánh tại nguyện đường nhà trọ, ĐTC đọc lời thánh vịnh: ”Đây là Cửa của Chúa. Hãy mở cho tôi những cửa công chính. Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót lớn lao của Chúa, con sẽ bước vào nhà Chúa”, rồi ngài đẩy 2 cánh cửa Bác Ái để tiến vào nhà nguyện.

 Trong bài giảng ứng khẩu, trước sự hiện diện của hơn 200 người, ĐTC cầu xin Chúa cũng mở cửa tâm hồn chúng ta và ngài nói: ”Nếu bạn muốn tìm Thiên Chúa, hãy tìm Người trong sự khiêm hạ, tìm Chúa trong sự thanh bần. Hãy tìm Chúa nơi Người ẩn náu: nơi những người túng thiếu nhất, nơi các bệnh nhân, người đói khát, nơi các tù nhân”.

 ĐTC cũng nhấn mạnh rằng giàu sang, vinh quang không mở cửa trời cho chúng ta. Con đường cứu độ là con đường khiêm hạ. Ngài không quên mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho Roma, cho mọi người dân tại đây, cho mọi người, bắt đầu từ tôi, xin Chúa ban ơn cho chúng ta được cảm thấy mình bị gạt bỏ, vì chúng ta chẳng có công trạng gì: chỉ có Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót và ân thánh của Người. Để đến gần ân thánh ấy, chúng ta phải xích lại gần những người bị gạt bỏ, những người nghèo, những người túng thiếu nhất”. (RG 18-12-2015)

 G. Trần Đức Anh OP

(Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XmlrdjKwOXc)