Dân Chúa Âu Châu

conggiaoLỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2014

Tháng 11 là tháng cuối cùng trong năm Phụng Vụ của Giáo Hội; vì thế, Giáo Hội muốn dùng tháng này để chúng ta nhớ đến ngày cuối cùng của thế giới (Ngày Tận Thế) và ngày cuối cùng của mỗi người chúng ta (Ngày chúng ta qua đời) và gọi tháng này là Tháng Các Linh Hồn, để chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn đã qua đời mà còn phải được thanh tẩy trong luyện tội.

Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng Lễ Các Thánh, Lễ các Linh Hồn, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô tại Roma, Lễ Chúa Nhật 33 Quanh Năm (Năm A), Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua (Năm A), Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lễ Tạ Ơn, Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Năm B).

LỄ CÁC THÁNH (Ngày 1 tháng 11): Thánh Lễ hôm nay kính tất cả các vị đã qua đời trong sự thánh thiện và được Chúa thưởng công trên Nước Chúa, trong đó có các bậc tiền nhân của chúng ta. Mỗi linh hồn đã được lên Thiên đàng đều là Thánh; dù trong Lịch Phụng Vụ chung của Giáo Hội chỉ ghi tên một số vị với ngày kính trong suốt năm (Như Các Thánh Tử đạo Việt Nam được kính chung vào ngày 24 tháng 11, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu được kính vào ngày mùng 1 tháng 10, Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ được kính vào ngày 29 tháng 6, Thánh Anphong được kính vào ngày mùng 1 tháng 8, vv...).

Các Bài Đọc: Bài đọc 1 (Khải Huyền 7:2-4,9-14); Bài Đọc 2 (1 Gioan 3:1-3); Bài Phúc Âm Phúc Âm (Matthêu 5:1-12).

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn cho các Thánh đã được ơn Chúa thương ban giúp sức để sống cuộc đời xứng đáng được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Chúng ta cũng xin Đức Mẹ và các Thánh cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta luôn được ơn Chúa giúp sức, cố gắng sống cuộc đời xứng đáng các tín hữu của Chúa, để khi Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này, chúng ta được Chúa ban phần thưởng Thiên Đàng.

LỄ CÁC LINH HỒN (Ngày 2 tháng 11): Hôm qua chúng ta đã mừng lễ kính các Thánh, là những vị đã được Chúa đưa về Thiên Đàng sau khi đã sống cuộc đời chịu đau khổ và hy sinh hãm mình và chết trong ơn nghĩa Chúa. Hôm nay chúng ta nhớ đến các linh hồn đã qua đời, nhưng còn phải được thanh luyện trong luyện tội.

Việc cầu nguyện cho các linh hồn đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Hằng ngày, chúng ta vẫn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, nhất là khi dâng Thánh Lễ. Trong Giáo Hội có nhiều kinh nguyện để cầu cho các linh hồn. Nhưng hôm nay, Giáo Hội dành riêng một ngày để chúng ta cùng dâng Thánh Lễ và Viếng Nhà Thờ để cầu cho các Linh Hồn nơi luyện tội. Đặc biệt , hôm nay được dâng 3 Thánh Lễ để cầu cho các Linh Hồn. Giáo Hội cũng dành riêng Tháng 11 để cầu cho các Linh Hồn.

Thánh Lễ 1 : Bài Đọc 1 (Roma 6: 3-9); Bài Phúc Âm (Gioan 6:51-55). Thánh Lễ 2: Bài Đọc 1 (Sách Khôn Ngoan 8: 1-9); Bài phúc Âm (Luca 23: 33, 30-43). Thánh Lễ 3: Bài Đọc 1 (Roma 1: 4-11); Bài Phúc Âm (Gioan 17: 24-26). Trong tất cả 3 Thánh Lễ đều có thể chọn các Bài Đọc và Bài Phúc Âm trong sách "Nghi Lễ An Táng."

LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ TẠI RÔMA (Ngày 9 tháng 11): Đền Thờ Latêranô là một Thánh Đường lớn tại Rôma, cũng được gọi là Vương Cung Thánh Đường Gioan Latêranô để kính Thánh Gioan Baotixita và Thánh Gioan Thánh Sử. Thánh Đường Latêranô cũng được gọi là Đại Vương Cung Thánh Đường Latêranô và Thánh Lễ hôm nay được mừng trọng thể trên toàn thể Giáo Hội vì Thánh Đường Latêranô được coi là mẹ các Thánh Đường trên Thế giới, là Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Rôma, và vì thế trong Thánh Đường có Ngai tòa của Đức Giáo Hoàng là Giám Mục Rôma. Sở dĩ gọi là Nhà Thờ Latêranô vì được xây dựng trên khu đất ngày xưa thuộc về gia đình quyền quý Latêranô.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Egiêkiel 47: 1-2,8-9,12); Bài Đọc 2 (1 Côrintô 3: 9-11,16-17); Bài Phúc Âm (Gioan 2: 13-22).

LỄ Chúa Nhật XXXIII QUANH NĂM (Năm A) (Ngày 16 tháng 11): Bài Đọc 1 (Sách Châm Ngôn 31:10-13,19-20,30-31) thường được dùng trong các lễ cưới; vì ca tụng một người vợ tài đức, luôn lo lắng cho chồng , cho con được sống đầy đủ; luôn chăm chỉ làm việc; lại có lòng từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó, lâm cảnh khốn cùng. Trong Bài Đọc 2 (1 Thexalônica 5:1-6), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là các tín hữu của Chúa, chúng ta hãy sống tiết độ và tỉnh thức; vì "ngày Chúa đến thì bất chợt như kẻ trộm trong đêm tối. Chúng ta hãy luôn sống sẵn sàng để Chúa đến bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn đang tỉnh thức trong sự chờ đợi." Bài Phúc Âm (Matthêu 25: 14-30) ghi lại Dụ Ngôn Nén Bạc mà Chúa Giêsu kể cho các môn đệ, có ý dạy chúng ta hãy biết dùng mọi của cải, tài năng, sức khỏe Chúa ban cho chúng ta để làm vinh danh Chúa và phục vụ mọi người cần sự giúp đỡ của chúng ta; đừng bao giờ lười biếng và than van.

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ (Ngày 21 tháng 11): Thánh lễ hôm nay để kính nhớ việc cha mẹ của Đức Maria (Ông Thánh Gioankim và Bà Thánh Anna) dâng Đức Maria (khi còn nhỏ) vào Đền Thờ Giêrusalem theo tập tục thời đó. Bài Đọc 1( Giacaria 2: 14-17); Bài Phúc Âm ( Luca 12:46-50).

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, cho chúng ta luôn biết phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa và chu toàn các nhiệm vụ mà Chúa trao ban cho chúng ta, là Giáo Dân, Tu Sĩ nam Nữ, hay thuộc hàng Giáo Phẩm, và xin Chúa gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

Chúa Nhật LỄ CHÚA KITÔ VUA (Năm A) (Ngày 23 tháng 11): Giáo Hội dành ngày Chúa Nhật cuối cùng trong năm Phụng Vụ để kính Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Chúa Giêsu là Vua vũ trụ không phải như các vua trần gian để bắt mọi người phải phục vụ; vì Chúa Giêsu đến trần gian không phải để bắt mọi người phải phục vụ; nhưng Ngài đã hạ mình xuống để chết trên Thánh Giá và cứu chuộc nhân loại. Tước hiệu Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ chỉ để nói lên việc Chúa Giêsu, sau khi đã chịu nạn chịu chết để chuộc tội nhân loại, Ngài đã sống lại và lên trời vinh hiển và là vua cả vũ trụ, mà chúng ta phải tôn vinh và cảm tạ Ngài luôn; vì Ngài đã lên trời để mở đường cứu rỗi cho chúng ta.

Các Bài Đọc: Bài đọc 1 (Egiêkien 34:11-12,15-17) ghi lại lời Tiên Tri Egiêkien nói về Đấng Cứu Thế sẽ đến để chăn dắt Dân Chúa. Ngài sẽ tụ họp mọi người từ khắp nơi trên thế giới; Ngài sẽ chăn dắt họ, dẫn đưa họ trên đường công chính. Trong Bài Đọc 2 (1 Côrintô 15: 20-26,28), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là Chúa Giêsu đã sinh xuống trần gian, đã chịu nạn chịu chết để chuộc tội chúng ta, đã sống lại và lên trời vinh hiển để mở đường về Thiên Đàng cho chúng ta. Bài Phúc Âm (Matthêu 25: 31-46) ghi lại lời Chúa Giêsu nói về ngày Tận Thế. Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta theo việc chúng ta đã làm để giúp đỡ tha nhân: Kẻ lành sẽ được thưởng công, kẻ dữ sẽ bị luận phạt, và Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta theo những việc chúng ta làm cho anh em chúng ta. Vì khi chúng ta làm cho tha nhân là chúng ta làm cho chính Chúa: Người lành được thưởng công Nước Chúa; vì "xưa Ta đói đã cho Ta ăn, Ta khát đã cho Ta uống..." Còn những kẻ khác bị luân phạt vì không thương giúp anh em mình: " ngày xưa ta đói các ngươi đã không cho Ta ăn, ta khát đã không cho Ta uống..."

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (ngày 24 tháng 11): Hôm nay chúng ta đặc biệt hướng về Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam để mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Có 117 vị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tuyên phong là thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, trong đó có 96 vị là người Việt Nam; còn lại là các vị ngoại quốc (11 vị là người Tây Ban Nha, 10 vị là người Pháp). Nếu xét theo hàng Giáo Phẩm thì có 8 vị Giám Mục, 50 Linh Mục, 1 Chủng Sinh, 58 Giáo Dân. Hôm nay chúng ta cũng nhớ đến bao nhiêu vị đã âm thầm chịu chết vì Đạo Thánh Chúa tại Việt Nam (mà chúng ta không thể nào biết hết được) trong suốt thời kỳ Giáo Hội bị bách hại tại Việt Nam từ năm 1625 đến năm 1886.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Khôn Ngoan 3:1-9); Bài Phúc Âm (Matthêu 10: 17-22).

LỄ TẠ ƠN (Ngày 27 tháng 11): Hôm nay chúng ta hiệp với Giáo Hội Hoa Kỳ để tạ ơn Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban cho đất nước Hoa Kỳ, cho mỗi người chúng ta; nhất là chúng ta là người Việt Nam đang sống tại đất nước Hoa Kỳ dân chủ, tự do, sau khi đã thoát được ách nô lệ của chế độ cộng sản, vô thần tại Việt Nam.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Đức Huấn Ca 50:22-24); Bài Đọc 2 (1 Côrintô 1: 3-9); Bài Phúc Âm (Luca 17: 11-19).

LỄ Chúa Nhật 1 MÙA VỌNG (Năm B) (Ngày 30 tháng 11): Mùa Vọng ngày xưa gọi là Mùa Áp (dịch từ tiếng la tinh "Adventus"). Mùa Vọng là Mùa mong đợi. Chúng ta mong đợi chờ ngày mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Chúng ta cũng mong đợi ngày Chúa đến với chúng ta khi chúng ta qua đời và ngày Chúa đến phán xét chung ngày tận thế.

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa vọng là ngày đầu năm mới Niên Lịch Phụng Vụ. Vì Thế chúng ta không còn ở Năm A nữa, nhưng bắt đầu Năm B.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Isaia 63: 16-17,19; 64: 2-7) ghi lại lời Tiên Tri Isaia về những tội lỗi mà dân chúng đã phạm mất lòng Chúa, đã xa lạc đường lối của Chúa, không còn thờ phượng Chúa xứng đáng; rồi Tiên Tri cầu xin Chúa đến giải thoát Dân Chúa khỏi con đường tội lỗi và trở về đường ngay nẻo chính. Trong Bài Đọc 2 (1 Côrintô 1:3-9), Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy luôn giữ vững các giới răn của Chúa, sống thánh thiện đẹp lòng Chúa để chờ ngày Chúa đến trong vinh quang. Bài Phúc Âm (Matcô 13:33-37) ghi lại lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện; vì "chúng con không biết được ngày giờ Chúa đến với chúng con trong cái chết. Chúng con hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến."

Vậy trong tháng các linh hồn này, chúng ta hãy siêng năng dâng Thánh Lễ, những kinh nguyện, viếng nghĩa trang và làm các việc lành khác để cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng ta cũng cầu nguyện chung cho nhau trong Mùa Vọng này, để chúng ta dành nhiều thời giờ hơn để tĩnh tâm, đi xưng tội và chuẩn bị mừng đại Lễ Giáng Sinh. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

LM. Anphong Trần Đức Phương