Trang Thơ Dân Chúa

Xét Mình Mùa Vọng

 


Chuẩn bị gì cho tâm hồn đón mùa Vọng đến
Có tĩnh tâm hay thích bến đam mê
Quá lo toan bao việc bộn bề
Chú trọng bản thân không hề chia sẻ.

Điều phải làm con luôn tránh né
Coi trọng việc riêng xem nhẹ việc chung
Bè phái thì ưa, trái ý con lạnh lùng
Ham danh lợi, con chẳng hạ khiêm trong phục vụ.

Đòi hỏi tự do mà không khả năng tự chủ
Phán đoán hợt hời mà không tìm hiểu bên trong
Ưu tiên bề ngoài còn ơn Thánh chẳng quan tâm
Hiếu động ồn ào còn nội tâm lạnh lùng trống vắng.

Việc khổ chế coi thường, hưởng thụ luôn đặt nặng
Chiều lòng mọi người,ý Chúa gạt sang bên
Sống thật chân nhưng bác ái để ngoài thềm
Làm vì danh hơn là vì lòng yêu mến.

Lo tiến thân mà không lo tận hiến
Trí thức uyên thâm mà đức độ chẳng nhân lên
Chỉ nghe thôi chẳng truy cứu điều nghiên
Không sâu sát nỗi niềm cần phải biết.

Lối sống ấy đang nằm trong nguy hiểm
Một chút sa chân nguy biến khó lường
Mùa Vọng này xin Chúa hãy xót thương
Giúp con sống chu toàn Đường Thập Giá.

Kim Hai Pham Thi
27/11/2017