Dân Chúa Âu Châu

thap gia 2Năm nay em 19, mới bước vào Ðại học và đang có ý định đi tu, dâng hiến cuộc đời cho Chúa.

Qua những lần đi dự các buổi hội thảo tại Ðại hội Thánh Mẫu, các bài giảng của các cha đã giúp em hiểu Chúa nhiều hơn.

Làm sao để biết rằng mình có ơn gọi thật sự? Mong Vũ cho em ý kiến nhé.

L.H. Nguyễn, Des Moines, Iowa

 

Ðáp:

Vì Vũ không biết cái tên Nguyễn là trai hay gái nên đưa ra hai possibilities trong vấn đề em muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi:

a) Ơn gọi Linh Mục: Nếu Nguyễn là con trai, muốn đi tu cho địa phận hay nhà Dòng Mỹ, xin em liên lạc với vị Giám Ðốc Ơn gọi (Vocation Director) tại văn phòng địa phận nơi em cư ngụ. Nếu không rành Nguyễn có thể nhớ một cha Mỹ, hay Việt gọi giúp.

Trường hợp Nguyễn muốn đi tu làm linh mục với các Dòng Tu Việt Nam, em có thể liên lạc tới một số địa chỉ Dòng tu sau đây:

  • Dòng Chúa Cứu Thế: 213-424-2041
  • Dòng Ðaminh (Canada): 405-262-1078
  • Dòng Ðông Công: 417-358-7787
  • Tu hội Tận Hiến: 504-254-4897

b) Ơn gọi Nữ tu: Nếu Nguyễn là con gái, muốn làm Nữ tu Dòng nữ Mỹ, em cũng liên lạc với văn phòng Ơn gọi địa phận. Họ có đầy đủ danh sách tên, địa chỉ các nhà Dòng cho em chọn.

Trường hợp em muốn đi tu các Dòng nữ Việt Nam tại Hải ngoại, Nguyễn có thể liên lạc trực tiếp với các địa chỉ sau:

  • Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm: 818-893-9212
  • Dòng Mân Côi: 504-861-1250
  • Dòng Ðaminh: 713-723-8250
  • Dòng Trinh Vương: 417-869-9842
  • Dòng Camêlô Tông Ðồ: 713-499-4281

Chúc Nguyễn chóng làm một Bà Soeur hay Ông Cha để rao giảng nước Chúa.

Lệ Vũ