Dân Chúa Âu Châu

DGH PGTôi năm nay 30 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình VN có Bố theo đạo Phật, Mẹ theo đạo Công giáo. Tôi lập gia đình với người theo Phật giáo, và đã có hai cháu. Hiện giờ tôi theo cả hai đạo, tuần thì đi chùa, tuần thì đi nhà thờ cho đẹp lòng cả Bố lẫn Mẹ và ông chồng nữa. Theo tôi, đạo nào cũng dạy ăn gnay ơ lành cả. Chỉ thấy khác biệt một điều: Ở chùa bàn thờ lúc nào cũng đầy hoa trái, đồ ăn nên các tượng thờ vị nào cũng béo tròn. Còn nhà thờ thấy tượng Chúa Giêsu ốm quá, chết treo thập giá máu me đầy người trông thảm quá đi!

Theo Vũ, Phật giáo, Công giáo khác nhau sao? Tại sao các nước Tây phương không thấy ai theo đạo Phật vậy? Mong Lệ Vũ trả lời sơm sớm giùm tôi. Xin chào.

Kim Virginia, Washington DC


Ðáp: Thưa Bà Kim Virginia,

Lệ Vũ không phải nhà chuyên môn nghiên cứu về các tôn giáo, nhưng theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, xin trình bày cho Bà vài điều am tường của Vũ:

Phật giáo: Chủ trương là mỗi người có thể tự giải thoát mình, có thể lên tới cõi niết bàn mà không cần nhờ đến ai khác. Ðức Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ðạo Phật dạy rằng: Ðời là bể khổ trầm luân. Mọi sự trong đời có dính dáng đến con người đều khổ: sinh, bệnh, lão, tử v.v. Muốn được cũng khổ, muốn không được cũng khổ...Chỉ còn một cách cho hết khổ là con người phải diệt dục, diệt được lòng muốn của mình. Khi không còn nhu cầu nữa con người sẽ hết khổ.

Công giáo: Tôn thờ một Ðấng Tối Cao dựng nên Trời Ðất vũ trụ, muôn loài. Cái dục của Phật giáo là cái tội Tổ tông của con người sau khi Adam, Eva lỗi nghịch cùng Chúa. Làm người ai cũng có tội. Nhân vô thập toàn mà! Con người không thể tự tha tội, hay tự giải thoát mình được mà phải nhờ đến sự cứu chuộc của Con Thượng Ðế, Ngôi Hai Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa (Thượng Ðế) mới giải thoát được cho con người. Công giáo không chủ trương diệt dục, nhưng giúp con người nhận ra sự khác biệt giữa cái muốn tốt, xấu, thiện, ác trong mỗi con người, và khuyên ta nên muốn và làm lành, tránh cái muốn tà và làm dữ. Còn nhiều tín điều khác nữa, nhưng trang giấy có hạn. Lệ Vũ không thể bàn hết ra đây được. Mong Bà thông cảm.

Phật giáo phát xuất từ Ấn Ðộ, và không được truyền bá nhiều ở các nước Tây Phương nên dĩ nhiên không có nhiều tín đồ như một số tôn giáo khác. Chúc Bà vui luôn.

Lệ Vũ