Dân Chúa Âu Châu

Kirche St ThomasAquinas TxHồng năm nay gần 16 và đang sống với Bố Mẹ nuôi tại Hoa Kỳ. Gia đình và Bố Mẹ ruột của Hồng hiện nay còn ở Việt Nam.

Hiện nay Cha Mẹ nuôi của Hồng muốn Hồng đi tu dâng mình cho Chúa. Ý Hồng thiệt tình không muốn đi tu vì muốn ở ngoài học hành thành đạt, làm có tiền để có dịp giúp gia đình Hồng hiện nay còn ở Việt Nam.

Theo Vũ, nếu Hồng đi tu theo ý Cha Mẹ nuôi, rồi không có dịp giúp đỡ gia đình có mang tội bất hiếu không? Xin Lệ Vũ trả lời câu hỏi của Hồng càng sớm càng tốt.

Cám ơn Vũ nhiều.

Hồng Lê, Garland, TX


Ðáp: Lê Hồng thân mến,

Cửa thiền, hay cửa nhà thờ luôn luôn mở rộng, nhưng không phải ai cũng vào sống trong đó được đâu em. Hồng hãy thành thật trình bày với Bố Mẹ nuôi ý muốn của em. Vũ tin Bố Mẹ nuôi sẽ tôn trọng và không bắt ép em nữa. Nói ra không phải để buộc tội em, nhưng Vũ tin cũng chỉ vì em không dứt khoát, can đảm nói ra ý muốn của mình nên Bố Mẹ mới hành động như vậy. Dâng mình cho Chúa là một sự tự hiến, chớ không thể vì bất cứ lý do nào khác.

Thân mến.

Lệ Vũ