Dân Chúa Âu Châu

Thành kính phân ưu

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)

Được tin

 

BÀ CỤ HOÀNG VĂN TÂM

Nhũ danh MARIA NGUYỄN THỊ LẪM

Thân Mẫu và Nhạc Mẫu khả kính của anh chị Báu Luật (chủ tịch HĐMVGX)

Sinh ngày 02.012.19129 (Quí Sửu) tại Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 9g00 thứ bẩy 29.10.2016

Tại bệnh viện Tuttlingen

Hưởng thọ 87 tuổi

Thánh lễ an táng và tiễn biệt sẽ được tổ chức vào lúc 10g30 ngày thứ sáu 04.11.2016 tại nhà thờ St. Gallus, Königstr. 34, 78532 Tuttlingen.

Xin thành kính phân ưu với gia đình chị Bảo, anh chị Tam Mỹ, chị Lục, chị Nhất, anh chị Tuấn Hương, anh chị Báu Luật, anh chị Mục Pháp, anh chị Dũng Luận , anh chị Thuyết Linh, các cháu chắt và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân là cha đầy lòng thương xót, khấng thương ban cho Bà Cụ Maria, được hưởng phúc trường sinh.

Đồng phân ưu

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu

Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ giáo phận Rottenburg-Stuttgart

Ban Đại Diện cộng đoàn Bác Ái Thánh Giuse, Schorndorf.

Ban Đại Diện cộng đoàn Thánh Giuse Hạnh, Tuttlingen