Dân Chúa Âu Châu

CamTaTrong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con vô cùng thương tiếc, kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần

Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng con là

Anna Nguyễn Thị Trầm

Sinh ngày: 15.10.1929 tại Hào Xá, Hải Dương

đã được Chúa gọi về lúc 7:30 giờ ngày 01.03.2018 tại Biên Hòa Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Thánh lễ An Táng đã được cử hành ngày 05.03.2018 tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt.

 

 

Chúng con hết lòng ghi ơn và cảm tạ:

- Đức Ông Antôn Huỳnh Văn Lộ

- Lm. Dr. Pierre Nguyễn Trọng Quý

- Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

- Lm. Paul Phạm Văn Tuấn

- Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

- Lm. Peter Nguyễn Huy Hoàng (Tuyên úy quân đội Hoa Kỳ tại Đức)

- Lm. Bartholomeo Phan Trần Thái (Rôma)

- Lm. Giuse Trần Phú Sơn (Chánh xứ Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Lm. Martino Nguyễn Đình Hoàng (Cha Phó Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Lm. Maximilias M. Hoàng Phú Doãn (Đồng Công)

- Lm. Augustinô M. Nguyễn Trung Cang (Đồng Công)

- Lm. Michael Phạm Hữu Trung (Vinh Sơn Đà Lạt)

- Lm. Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt (Sài Gòn)

- Lm. Giuse Phạm Thiên Hồng Phước (Xuân Lộc)

- Lm. Nguyễn Văn Bình (Dòng Thánh Thể)

- Lm. Giuse Bùi Xuân Thắng và Giáo họ Hào Xá miền Bắc

- Các Thầy dòng Đồng Công

- Các Thầy dòng Vinh Sơn

- Các Soeur dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

- Các Soeur dòng Đa Minh Rosa Lima

- Các Soeur dòng Đa Minh

- Cộng Đoàn Công Giáo Lüneburg

- Cộng Đoàn Công Giáo Wedel

- Ca Đoàn Ave Maria Frankfurt

- Nhóm Tin yêu WEB Dân Chúa

- Nhóm Hy Vọng

- Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương

- Ban Điều Hành Giáo Họ Hào Xá

- Xóm Thánh Giuse (Hào Xa)

- Hội Tương Trợ (Hào Xá)

- Giới Gia Trưởng (Hào Xá)

- Xóm Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hào Xá)

- Giới Gia Trưởng xóm Giuse (Hào Xá)

- Hội Trưởng Nữ Hào Xá và bạn chợ

- Hội Trắc (Hào Xá)

- Đội Mai Táng (Hào Xá)

- Gia Đình Trưởng Nữ (Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Giới Hiền Mẫu (Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Các Soeur và Giới Gia Trưởng (Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Gia Đình Ơn Thiên Triệu (Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Ban Hành Giáo (Giáo xứ Kẻ Sặt)

- Giáo Dân Dòng Ba Đa Minh

- Hội Hiền Mẫu (Giáo xứ Hà Nội)

- Hội Gia Trưởng (Giáo xứ Hà Nội)

- Ban Điều Hành Giáo xứ Trung Nghĩa

- Ca Đoàn Gioan Mai Trung

- Huynh Đoàn Đa Minh Liên Huynh Hố Nai

- Quý Ông Bà thông gia trong và ngoài nước

- Quý Thân bằng quyến thuộc nội ngoại trong và ngoài nước

- Nhóm Từ Thiện Tâm Đức

- Các Anh Em của Đình Ngọc

- Quý Đồng hương và Bạn hữu xa gần

Đã điện thọai, gửi Email, tặng vòng hoa, cầu nguyện, đọc kinh, thăm viếng và dâng thánh lễ tiễn đưa linh hồn Anna là Mẹ, Bà Ngoại, Bà Nội của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Qua sự ân cần, quan tâm và an ủi của Quý Cha, Quý Soeur, Quý Thầy, các hội đoàn cùng các Ông Bà Cô Bác xa gần và tất cả Anh Chi Em trong những ngày qua, đã làm cho gia đình chúng con cảm nhận được sự đồng hành của bao người thân yêu trước biến cố đau thương này.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Cha và Quý Vị. Cũng xin Qúy Cha và Quý vị tha thứ cho những thiếu sót, trong lúc tang gia bối rối.

Tang Gia đồng cảm tạ:

Trưởng Nam: Nguyễn Văn Khang, vợ, các con và các cháu (Việt Nam)

Thứ Nam: Nguyễn Văn Khải (Đức)

Thứ Nam: Nguyễn Văn Tấn (Đức)

Thứ Nữ: Nguyễn Thị Diệp, chồng và các con (Đức)

Thứ Nam: Nguyễn Văn Tạ, vợ và các con (Đức)

Thứ Nam: Nguyễn Như Hoàng, vợ và các con (Đức)

Út Nam: Nguyễn Văn Chương, vợ và các con (Đức)