Dân Chúa Âu Châu

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Gioan 11,25)

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kytô Phục Sinh,

gia đình chúng tôi xin được kính báo

cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần

Mẹ, Bà của chúng tôi là :

Bà  Maria Thérèse  Đinh Thị Quí

Sinh ngày 15.01.1927 tại An Hội, Bến Tre, Việt Nam

Đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 19 phút ngày 14 tháng 01 năm 2015

tại Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen.

Hưởng thọ 87 tuổi

Thánh lễ và nghi thức an táng tiễn đưa vào lúc 10g30 ngày 21 tháng 01 năm 2015

tại nhà nguyện (Kapelle) nghĩa trang Villingen,

Marbacher Str. 12, 78048 Villingen-Schwenningen.

Tang gia đồng kính báo

Trưởng nam Nguyễn Phước Lộc và vợ (Đức)

Thứ nam      Nguyễn Phước Thọ, vợ và các con (Mỹ)

Thứ nam      Nguyễn Phước Quan, vợ và các con (Đức)

Trưởng nữ    Nguyễn Thị Tuyết Mai, chồng và các con (Đức)

Thứ nữ         Nguyễn Thị Ngọc Lan, chồng và con (Đức)

Thứ nam      Nguyễn Phước Trung, vợ và các con (Đức)

Thứ nam      Nguyễn Phước Thành, vợ và con (Đức)

Thứ nữ         Nguyễn Thị Anh Đào, chồng và các con (Đức)