Trang Thơ Dân Chúa

Yêu Chúa Qua Tràng Kinh Mân Côi

Sắp hết tháng mười Mẹ yêu ơi
Mưa rơi rả rích nói thay lời
Tri ân cảm tạ con dâng Mẹ...
Mẹ vẫn bên con mỗi phút trôi.

Bước vào đầu tháng,tháng Mân Côi
Mẹ cho con được phút nghỉ ngơi
Nằm trên giường bệnh mà suy ngẫm
Tin Mừng qua tràng chuỗi Môi Khôi.

Đừng khép kín mình trong ngày qua
Quá khứ vàng son bởi phù hoa
Hãy hướng tương lai quan phòng Chúa
Dù bao lo lắng bệnh tình sa.

Ánh sáng Tin Mừng dẫn con đi
Thánh ý của Cha đấng từ bi
Tim con (đập) nhanh quá con thầm thỉ
Thái độ bi quan thoát tức thì.

Con không cam chịu trước tai ương
Làm việc nhiều hơn dẫu bị thương
Nguyện cầu tích cực con cùng Mẹ
Dâng Chúa bạn bè bao mến thương.

Cả cuộc đời con gây héo hon
Nhận ra mình đã chẳng vẹn tròn
Nhận ra tình Chúa bao la quá
Nhiệm mầu soi sáng vẫn ban ơn.

Ma ra na tha Chúa yêu ơi
Xin Ngài hãy tới an ủi lời
Con yêu Chúa lắm con cùng Mẹ
Chỉ biết tạ ơn bằng Mân Côi.

Kim Hai Pham Thi
26/10/2017