Tin Thế Giới

Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ có nguồn gốc Công Giáo

Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ có nguồn gốc Công Giáo
Lễ Tạ Ơn cuả Hoa Kỳ là một lễ Công Giáo ư ?

Đó là một ngày lễ chỉ có ở Hoa Kỳ, không được ghi trên niên lịch Phụng Vụ cuả Công Giáo, và ngày lễ…

Tử Đạo?

Tử Đạo?

GNsP‬– “Tháp Eiffel tắt đèn, cả thế giới cầu nguyện cho Paris”. Vâng! Hàng triệu con tim nhân loại trên thế giới đã lặng đi khi hay tin “Sáu vụ tấn công khủng bố liên…