Suy Niệm Lời Chúa

10/06 Ðồng xu bà góa nghèo

10/06 Ðồng xu bà góa nghèo

Ðồng xu bà góa nghèo.

Thứ Bảy tuần 9 thường niên.

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi…

09/06 Con vua Ðavít?

09/06 Con vua Ðavít?

Con vua Ðavít??.

Thứ Sáu tuần 9 thường niên.

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong…

08/06 Giới răn trọng nhất

08/06 Giới răn trọng nhất

Giới răn trọng nhất.

Thứ Năm tuần 9 thường niên.

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong…

07/06 Người chết sống lại

07/06 Người chết sống lại

Người chết sống lại.

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

Lời Chúa: Mc 12, 18-27

Khi ấy, có ít người phái…

06/06 Bổn phận với Thiên Chúa và với trần thế

06/06 Bổn phận với Thiên Chúa và với trần thế

Bổn phận với Thiên Chúa và với trần thế.

Thứ Ba tuần 9 thường niên.

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về…

05/06 Dụ ngôn tá điền sát nhân

05/06 Dụ ngôn tá điền sát nhân

Dụ ngôn tá điền sát nhân.

Thứ Hai tuần 9 thường niên - Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".

*…

04/05 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

04/05 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy…

03/06 Làm chứng cho Chúa

 03/06 Làm chứng cho Chúa

Làm chứng cho Chúa.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã…

02/06 Cơ hội thứ hai

02/06 Cơ hội thứ hai

Cơ hội thứ hai.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh.

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình…

01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

 01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

Sức mạnh của hiệp nhất.


Thứ Năm đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh – Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ.
“Xin cho chúng nên một”.

* Thánh nhân là một triết gia và là anh…