Suy Niệm Lời Chúa

15/05 Những giới hạn

15/05 Những giới hạn

Những giới hạn.

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

"Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

14/05 Con đường dẫn đến Cha

14/05 Con đường dẫn đến Cha

Con đường dẫn đến Cha.

Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm A.

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Lời Chúa: Ga 14, 1-12


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng…

12/05 Ðường về quê trời

12/05 Ðường về quê trời

Ðường về quê trời.

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

11/05 Củng cố đức tin

11/05 Củng cố đức tin

Củng cố đức tin.

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".

Lời Chúa: Ga 13, 16-20
Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán…

10/05 Ðức tin là ánh sáng

10/05 Ðức tin là ánh sáng

Ðức tin là ánh sáng.

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Lời Chúa: Ga 12, 44-50
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta…

09/05 Sự thật cứu rỗi

09/05 Sự thật cứu rỗi

Sự thật cứu rỗi.

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

"Tôi và Cha Tôi là một".

Lời Chúa: Ga 10, 22-30
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông.…

08/05 Chúa chiên lành

08/05 Chúa chiên lành

Chúa chiên lành.

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Lời Chúa: Ga 10, 11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử…

07/05 Người chăn chiên đích thực

07/05 Người chăn chiên đích thực

Người chăn chiên đích thực.

 

Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm A – Chúa Chiên lành. Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ


"Ta là cửa chuồng chiên".

 

Lời Chúa:…

06/05 Biết chọn lựa

06/05 Biết chọn lựa

Biết chọn lựa.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh.

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Lời Chúa: Ga 6, 60-69
Khi ấy, có nhiều môn…