Suy Niệm Lời Chúa

07/02 Tinh sạch tinh thần

07/02 Tinh sạch tinh thần

Tinh sạch tinh thần.

Thứ Tư tuần 5 thường niên.

"Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa…

06/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

 06/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

Điều chính yếu của Tin Mừng.

Thứ Ba tuần 5 thường niên – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để…

05/02 Chúa Giêsu hoạt động

 05/02 Chúa Giêsu hoạt động

Chúa Giêsu hoạt động.

Thứ Hai tuần 5 thường niên – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

* Agata là một thiếu…

04/02 Cầu nguyện, rao giảng & chữa bệnh

04/02 Cầu nguyện, rao giảng & chữa bệnh

Cầu nguyện, rao giảng & chữa bệnh.

Chúa Nhật tuần 5 Thường Niên năm B.

"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Lời Chúa: Mc 1, 29-39

Tin Mừng Chúa Giêsu…

03/02 Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

 03/02 Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên.

"Họ như đàn chiên không người chăn".

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên…

02/02 Dâng con trẻ

02/02 Dâng con trẻ

Dâng con trẻ.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".

* Dâng Chúa trong Đền…

01/02 Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ

01/02 Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ

Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai…

31/01 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

31/01 Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét.

Thứ Tư tuần 4 thường niên.

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về…

30/01 Tin nơi Chúa Giêsu

30/01 Tin nơi Chúa Giêsu

Tin nơi Chúa Giêsu.

Thứ Ba tuần 4 thường niên.

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Lời Chúa: Mc 5, 21-43

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên…

29/01 Người bị quỷ ám và đàn heo

29/01 Người bị quỷ ám và đàn heo

Người bị quỷ ám và đàn heo.

Thứ Hai tuần 4 thường niên.

"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".

LỜI CHÚA: Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ…

Khách truy cập

Hôm nay: 5678

Hôm qua: 6633

Số Lượt Truy Cập: 18367109

Currently are 113 guests and no members online