Suy Niệm Lời Chúa

10/07 Lòng tin chữa lành

 10/07 Lòng tin chữa lành

Lòng tin chữa lành.

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói,…

09/07 Mang lấy ách của Chúa

09/07 Mang lấy ách của Chúa

Mang lấy ách của Chúa.

Chúa Nhật 14 thường niên năm A.

“Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Chúa: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha…

08/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

08/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

Ăn chay đẹp lòng Chúa.

Thứ bảy tuần 13 thường niên.

„Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ“.

Lời Chúa: Mt 9, 14-17

Khi ấy,…

07/07 Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

07/07 Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa:…

06/07 Con Người có quyền tha tội

06/07 Con Người có quyền tha tội

THỨ NĂM TUẦN 13 TN

Mt 9,1-8

ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐỨNG DẬY

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người…

05/07 Chúa chữa 2 người bị quỉ ám

05/07 Chúa chữa 2 người bị quỉ ám

Chúa chữa 2 người bị quỉ ám.

Thứ tư tuần 13 thường niên.

"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên…

04/07 Theo Chúa: không sợ

04/07 Theo Chúa: không sợ

Theo Chúa: không sợ.

Thứ ba tuần 13 thường niên.


"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".

Lời Chúa: Mt 8, 23-27


Khi ấy, Chúa Giêsu xuống…

03/07 Con đường theo Chúa

03/07 Con đường theo Chúa

Con đường theo Chúa.

Thứ Hai tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.


"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

* Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và…

02/07 Mang thập giá theo Chúa

02/07 Mang thập giá theo Chúa

Mang thập giá theo Chúa.

Chúa Nhật 13 thường niên năm A.


"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".…

01/07 Đầy tớ đại đội trưởng

01/07 Đầy tớ đại đội trưởng

Đầy tớ đại đội trưởng.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 12 thường niên.

"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Lời Chúa: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu…