Suy Niệm Lời Chúa

10/09 Bác ái giúp nhau sửa lỗi

10/09 Bác ái giúp nhau sửa lỗi

Bác ái giúp nhau sửa lỗi.

Chúa Nhật 23 thường niên năm A.

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

09/09 Ý nghĩa ngày Sabbat

09/09 Ý nghĩa ngày Sabbat

Ý nghĩa ngày Sabbat.

Thứ bảy tuần 22 thường niên.
“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa…

08/09 Cuốn sách một chữ

08/09 Cuốn sách một chữ

Cuốn sách một chữ.

Thứ sáu tuần 22 thường niên – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần".

* Sinh nhật của Đức Maria…

07/09 Kẻ chinh phục con người

07/09 Kẻ chinh phục con người

Kẻ chinh phục con người.

Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau…

06/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

 06/09 Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Thứ tư tuần 22 thường niên.


"Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến".

Lời Chúa:…

05/09 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

05/09 Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám.

Thứ ba tuần 22 thường niên.

"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu…

04/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

 04/09 Tin mừng của Chúa Giêsu

Tin mừng của Chúa Giêsu.

Thứ hai tuần 22 thường niên.

"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".…

03/09 Từ bỏ mà theo Thầy

03/09 Từ bỏ mà theo Thầy

Từ bỏ mà theo Thầy.

Chúa Nhật 22 thường niên năm A.

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

Lời Chúa: Mt 16, 21-27

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho…

02/09 Trung tín và sáng kiến

02/09 Trung tín và sáng kiến

Trung tín và sáng kiến.

Thứ bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên.

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

Lời Chúa: Mt 25,…

01/09 Chờ đợi Chúa Giêsu

 01/09 Chờ đợi Chúa Giêsu

Chờ đợi Chúa Giêsu.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 21 thường niên.

"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

Lời Chúa: Mt 25, 1-13


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ…

Khách truy cập

Hôm nay: 6714

Hôm qua: 6406

Số Lượt Truy Cập: 17225984

Currently are 89 guests and no members online