Suy Niệm Lời Chúa

22/4 ĐI THEO VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – B

Chúa Chiên Lành

Ga 10,11-18

ĐI THEO VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

“Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết…

21/4 CHÚA MINH CHỨNG NGÀI LÀ SỰ SỐNG

THỨ BẢY TUẦN 3 PS

Ga 6,51.60-69

CHÚA MINH CHỨNG NGÀI LÀ SỰ SỐNG

“Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” (Ga 6,62)

Suy niệm:Quả…

20/4 LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

THỨ SÁU TUẦN 3 PS

Ga 6,52-59

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,54)

Suy niệm:Chàng Rô-bin-sơn trong câu chuyện “Trên Hoang…

19/4 ĐỨC TIN - HỒNG ÂN - VÂNG PHỤC

THỨ NĂM TUẦN 3 PS

Ga 6,44-51

ĐỨC TIN - HỒNG ÂN - VÂNG PHỤC

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi,…

18/4 LỘ TRÌNH THIÊNG LIÊNG

THỨ TƯ TUẦN 3 PS

Ga 6,35-40

LỘ TRÌNH THIÊNG LIÊNG

Chúa Giê-su nói: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn…

17/4 BÁNH BỞI TRỜI: NHU YẾU PHẨM

THỨ BA TUẦN 3 PS

Ga 6,30-35

BÁNH BỞI TRỜI: NHU YẾU PHẨM

“Tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha…

16/4 HỒN AN XÁC MẠNH

THỨ HAI TUẦN 3 PS

Ga 6,22-29

HỒN AN XÁC MẠNH

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại…

15/4 NGỠ NGÀNG TRƯỚC ĐẤNG PHỤC SINH

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B

Lc 24,35-48

NGỠ NGÀNG TRƯỚC ĐẤNG PHỤC SINH

Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng. (Lc 24,41)

Suy niệm:Để cứu độ con…

14/4 ĐỪNG SỢ!

THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Ga 6,16-21

ĐỪNG SỢ!

Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ…

13/4 CHÚA TÍNH CHO

THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Ga 6,1-15

CHÚA TÍNH CHO

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy.…

Khách truy cập

Hôm nay: 11216

Hôm qua: 18271

Số Lượt Truy Cập: 18653347

Currently are 144 guests and no members online