Suy Niệm Lời Chúa

26/09 Mẹ Chúa và anh em Chúa

26/09 Mẹ Chúa và anh em Chúa

Mẹ Chúa và anh em Chúa.

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Khi…

25/09 Đèn sáng đặt đúng chỗ

 25/09 Đèn sáng đặt đúng chỗ

Đèn sáng đặt đúng chỗ.

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

“Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”.

Lời Chúa: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán…

23/09 Dụ Ngôn Người Gieo Giống

23/09 Dụ Ngôn Người Gieo Giống

Dụ Ngôn Người Gieo Giống.

Thứ bảy tuần 24 thường niên.

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Lời Chúa: Lc 8,…

22/09 Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng

22/09 Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng

Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng.

Thứ sáu tuần 24 thường niên.

“Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”.

Lời Chúa: Lc 8,…

21/09 Vị Thánh Là Ai?

21/09 Vị Thánh Là Ai?

Vị Thánh Là Ai?

Thứ năm tuần 24 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

"Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.

*…

20/09 Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán

20/09 Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán

Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán.

Thứ tư tuần 24 thường niên – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không…

19/09 Người chết thành Naim

19/09 Người chết thành Naim

Người chết thành Naim.

Thứ ba tuần 24 thường niên.

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim.…

18/09 Niềm tin vững mạnh

18/09 Niềm tin vững mạnh

Niềm tin vững mạnh.

Thứ hai tuần 24 thường niên.
“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã…

17/09 Tha thứ luôn luôn

17/09 Tha thứ luôn luôn

Tha thứ luôn luôn.

Chúa Nhật 24 thường niên năm A.
"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến…