Suy Niệm Lời Chúa

28/07 Hạt được một trăm, hạt được ba mươi

28/07 Hạt được một trăm, hạt được ba mươi

Hạt được một trăm, hạt được ba mươi...
 

Thứ sáu tuần 16 thường niên.

"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".

Lời Chúa: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu…

27/07 Lý do dùng Dụ Ngôn

27/07 Lý do dùng Dụ Ngôn

Lý do dùng Dụ Ngôn.

Thứ năm tuần 16 thường niên.

"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết".

Lời Chúa: Mt 13, 10-17

Khi…

26/07 Ðền thờ tâm hồn

26/07 Ðền thờ tâm hồn

Ðền thờ tâm hồn.

Thứ tư tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

"Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con…

25/07 Chén đắng theo Chúa

25/07 Chén đắng theo Chúa

Chén đắng theo Chúa.

Thứ ba tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
"Các con sẽ uống chén của Ta".

* Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan…

24/07 Dấu lạ Giô-na

24/07 Dấu lạ Giô-na

Dấu lạ Giô-na.

Thứ hai tuần 16 thường niên.

"Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này".

Lời Chúa: Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái…

23/07 Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa

23/07 Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa

Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa.

Nhật 16 thường niên năm A.

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Lời Chúa: Mt 13, 24-43

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một…

22/07 Hãy báo tin cho anh em Ta hay

22/07 Hãy báo tin cho anh em Ta hay

Hãy báo tin cho anh em Ta hay.

Thứ bảy tuần 15 thường niên – Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ KÍNH.

"Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?"

* Vốn là người phụ…

21/07 Con Người là chủ ngày Sabbat

 21/07 Con Người là chủ ngày Sabbat

Con Người là chủ ngày Sabbat.

Thứ sáu tuần 15 thường niên.

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".

Lời Chúa: Mt 12, 1-8


Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng…

20/07 Ách của Ta êm ái

20/07 Ách của Ta êm ái

Ách của Ta êm ái.

Thứ năm tuần 15 thường niên.


"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Lời Chúa: Mt 11, 28-30


Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất…

19/07 Mạc khải cho kẻ bé mọn

19/07 Mạc khải cho kẻ bé mọn

Mạc khải cho kẻ bé mọn.

Thứ tư tuần 15 thường niên.

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Lời…