GP THÁI BÌNH -- Tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình, sau Thánh lễ đưa chân Đức Cha Phanxicô Xavie do Đức Giám Mục Phêrô chủ tế cùng Linh mục đoàn trong Giáo phận hồi…