Ngày 26/5 Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Ngày 26/5 Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Tinh thần vui tươi và thánh thiện của Thánh Philíp Nêri đã làm sống dậy tinh thần đạo đức ở Rôma vào thời ấy.
Thánh Philíp Nêri, vị “Tông Ðồ của…

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Năm 1800, thánh Mađalêna Barat cùng với ba phụ nữ khác thiết lập Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, một tu hội giáo dục, phát triển trên toàn…

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi khám phá ra ơn cứu độ trong sự đau khổ. Khi đi tu, ngài ao ước chịu đau khổ vì Ðức Kitô trong suốt…

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Thánh nhân nổi danh là vị tông đồ của những người bị ruồng bỏ, những phụ nữ vô gia cư, những người ờ nhà thương và nhà tù.…

Ngày 22/5 Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Ngày 22/5 Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên hệ đến hôn nhân. Ngài nổi tiếng về lòng bác ái…

Ngày 21/5 Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Ngày 21/5 Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Thánh Crispin quý trọng bất cứ ai mà Thiên Chúa đã đưa đến với thầy… Thầy được Chúa ban cho ơn chữa lành bệnh tật và bất cứ…

Ngày 20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Ngày 20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Thánh Bernardine ở Siena là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ 15. Ðức Giáo Hoàng Piô II gọi ngài là Thánh Phaolô thứ hai, ngài được…

Ngày 19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 — 1296)

Ngày 19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 — 1296)

Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 — 1296)

Thánh Celestine sống khổ hạnh. Thân xác càng tiều tụy thì tinh thần ngài càng thăng tiến. Nhiều người đến với ngài và bắt chước lối sống…

Ngày 18/5 Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Ngày 18/5 Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Thánh Giáo Hoàng Gioan I bị đau khổ vì một hoàng đế tham quyền. Ngài bị hoàng đế Theodoric bắt giam, và đã từ trần ngày 18 tháng…

Ngày 17/5 Thánh Paschal Baylon (1540 – 1592)

Ngày 17/5 Thánh Paschal Baylon (1540 – 1592)

Thánh Paschal Baylon (1540 – 1592)

Một đặc tính của Thầy Paschal là sùng kính Thánh Thể. Ngoài những thời giờ bận rộn vì nhiệm vụ, bất cứ khi nào có cơ hội, thầy thường…