45 năm Quốc Hận 1975-2020

45 năm Quốc Hận 1975-2020

Tính đến nay đã là 45 năm VNCH bị cộng sản ‘‘thôn tính’’, theo đúng ngôn từ ghi trong Hiệp định Chấm đứt Chiến tranh, lập lại Hòa bình ở Việt Nam ký tại Paris…

30/4 - Chữ Trầm Chữ Thăng

30/4 - Chữ Trầm Chữ Thăng
Lời dẫn: Ngày 30 tháng 4 đang về. Xin ghi lại một vài tư tưởng về một khoảng thời gian biến động của Việt Nam. "Chữ Trầm Chữ Thăng" đã hình thành bởi tác giả…

Tư Duy Lụn Bại Ở Thời Đại Virus Vũ Hán

Tư Duy Lụn Bại Ở Thời Đại Virus Vũ Hán

Ở Việt Nam Cộng sản, chiến dịch bảo vệ “tư tưởng đảng” được phát động chỉ để bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin bằng mọi giá và được Trung Cộng bảo hộ cai trị…

Cháy Nhà Lòi Mặt Mo

Cháy Nhà Lòi Mặt Mo

Người Việt Nam có câu “cháy nhà ra mặt chuột”, nhưng trong trường hợp dịch Vũ Hán (Covid-19) thì ở Việt Nam lại thêm câu “cháy nhà lộ mặt mo”.

Đem so sánh này áp…

Đảng Tối Mặt - Nghệ Sỹ Đổi Mầu

Đảng Tối Mặt - Nghệ Sỹ Đổi Mầu

Chẳng phải vô tình khi Ban Tuyên Giáo đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) cảnh giác phải tỉnh táo trước âm mưu “diễn biến hòa bình” lôi kéo cán bộ, đảng viên bỏ đảng nhưng…

Lê thuộc vào Tầu đã thấm chưa ?

Lê thuộc vào Tầu đã thấm chưa ?

Chỉ khi xẩy ra nạn dịch chết người Vũ Hán (Trung Cộng) có tên khoa học COVID-19 (Corona Virus Disease-2019), Việt Nam Cộng sản mới thấy thấm đòn lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng…

Khách truy cập

Hôm nay:794
Hôm qua:14230
Tuần này:794
Tháng này260411
Số Lượt Truy Cập:27632999
Số khách đang Online 160