Dân Chúa Âu Châu

cao phodc soanTrong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo phận Qui Nhơn và gia đình trân trọng kính báo Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, sinh ngày 15.12.1936 đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 8 phút Thứ Hai, ngày 08.07.2024.

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu