CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A (27/11/2022)

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

"Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.”

“Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ,

Con Người sẽ đến"

  1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Chúng ta hãy bắt đầu Mùa Vọng Năm A với lời cầu nguyện/bài hát “LẠY CHÚA! CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA. LẠY CHÚA! XIN NGƯỜI HÃY ĐỀN”   vì không có Chúa chúng con không biết đường đi, chúng con không biết phải sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa và hữu ích cho chính chúng con.

Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô dành cho các môn đệ xưa và nay là tỉnh thức và sẵn sang, vì Chúa xuất hiện cách bất ngờ trong cụoc sống của chúng ta, Nếu không tỉnh thức và sẵn sàng, chúng ta sẽ không gặp được Chúa.

  1. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 24,37-44:Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 24,37-44:  

 3.1 Lời nhắc nhở và dặn dò của Chúa Giêsu với các môn đệ: a) Chúa Giêsu nhắc lại chuyện xưa để làm bài học cho các môn đệ ngày nay: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi.”

  1. b) Chúa Giêsu khuyên (dặn dò) các môn đệ: Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến"

3.2 Chúa Giêsu nói thêm: "Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình.”

Và Người khuyên các môn đệ một lần nữa: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

  1. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 24,37-44: 

4.1 Con Người (là Chúa Giêsu) đến bất ngờ nên chúng ta phải tỉnh thức: Dù chúng ta xem cái chết của mình là cuộc gặp gỡ của riêng mình với Chúa Giêsu hay coi ngày Chúa Giêsu Quang Lâm là cuộc gặp gỡ của cả loài người với Chúa Giêsu thì chúng ta không biết khi nào cuộc gặp gỡ ấy xẩy ra. Nhưng có điều chúng ta biềt là khi Chúa Giêsu đến thì chúng ta phải ra trình diện trước mặt Người với công trạng và tội trạng mà chúng ta đang mang trong mình. Nếu chúng ta muốn được Chúa Giêsu đón nhận và chúc phúc thì chúng ta phải sạch tội và được nghĩa cùng Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta phải tỉnh thức và sẵb sàng như Giêsu dặn dò khuyên nhủ chúng ta hôm nay.

4.2 Phải tỉnh thức và sẵn sang:  a) Tỉnh thứclà luôn cảnh giác và quan tâm  hướng lòng về sự việc hay biến cố Chúa xuất hiện.

  1. b) Sẵn sàng là tư thế của người đầy tớ chờ chủ, chỉ cần nghe thấy tiềng chủ là ra đón. Người môn đệ sẵn sàng thì sống thanh thoát (không dính bén) với mọi thứ đời này với tâm hồn trong trắng và hết hiệp mạt thiết với Chúa

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã dạy chúng con sống tỉnh thức và sẵn sàng. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến những sự việc tâm linh, chứ không chỉ quan tâm đến đời sống cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- «Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy sống tỉnh táo và giúp người khác sống tỉnh táo trước cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.- «Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu sống tỉnh thức và gặp được Chúa Giêsu là Chúa của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả những người sống chung quanh chúng ta biết canh phòng và sẵn sàng đễ gặp được Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cứu độ.

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã dậy dỗ và khuyên nhủ chúng con sống tỉnh thức và sẵn sàng để gặp đươc Người khi Người đến.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ và cách sống tỉnh táo và khôn ngoan để chúng con không làm mất cơ may và ân huệ mà Chúa muốn ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 26 tháng 11 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

 

BÀI HÁT: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA

 

  1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buốn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.

ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn  đưa đời vui sống bình an.

 

  1. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui.

ĐK

 

  1. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài những tha hương, mong về cùng tổ ấ, yêu thương, xa cội nguồn, tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương.

ĐK

 

Khách truy cập

Hôm nay:9734
Hôm qua:11908
Tuần này:91915
Tháng này55449
Số Lượt Truy Cập:40805033
Số khách đang Online 200