Tin Cộng Đoàn

THÁNH LỄ GIỖ GIÁP NĂM

Cu Nguyn cho Linh Mc Cựu Giám Đốc VietCatholic
GIOAN TRN CÔNG NGH.

(1945-2021)
Sáng Lp Viên VietCatholic Toàn Cu

ChaNghi

Trong nim tín thác vào Chúa Kitô Phc Sinh
VietCatholic và Gia đình chúng con,
Trân Trng Kính Mi Quý V Thành Viên và Đọc Gi VietCatholic,

cùng toàn th Cộng Đồng Dân Chúa,
Đến hip dâng Thánh L Đồng Tế do Đức Ông Giuse Phm Quc Tun,

Phó Giám Đốc VietCatholic Ch Tế, để cu nguyn cho

Cha C Gioan Trn Công Ngh
Trong ngày Gi Giáp Năm
Vào lúc 6:30 chiu Th Bảy 23 tháng 4 năm 2022
Tại Thánh Đường Giáo X St. Columban
10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840, USA
S hin din ca Quý Cha và Quý V
Nói lên s hip thông và lòng yêu mến vi Cha C Gioan,
Và là nim an i ln lao cho VietCatholic và toàn th gia đình chúng con.
VietCatholic và Gia đình,.
Trân Trng Kính Mi.

 

Khách truy cập

Hôm nay:2496
Hôm qua:11202
Tuần này:69044
Tháng này2496
Số Lượt Truy Cập:44576292
Số khách đang Online 325