Sẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu

Sẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX – B

(Ga 6, 41 – 52)

Ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con người ở mọi nơi mọi
thời vẫn hằng khao khát sống sống trường sinh bất lão. Vì khát khao
vậy, nên người ta ra công tìm mọi cách để kéo dài sự sống bao nhiêu có
thể. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thứ lương thực
trường tồn là chính Chúa: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51).
Bánh trong sa mạc
Trên hành trình về Đất Hứa, qua sa mạc Sin, giữa Êlim và Sinai, dân
Israel nổi loạn kêu trách Môsê đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập để vào đây phải
chết đói (x. Xh 16,3). Môsê đã xinThiên Chúa ban cho Manna từ trời
xuống làm của ăn dòng dã 40 năm trường (x. Xh 16, 1­ 36 ).
Đến lượt Êlia, người Tisbê, ở Galaad, sứ ngôn của Thiên Chúa, trong
thời kỳ hạn hán không có mưa, có sương, Thiên Chúa đã dùng quạ ở
thung lũng Cơrít và bà góa thành Xarépta nuôi ông (x. 1V 17, 1­15). Và
trong cuộc hành trình đến núi Horeb của Thiên Chúa, ngài đã dùng
chính Thiên Thần mang bánh đến cho ông ăn, nhờ "sức của nuôi ấy, ông
đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa"
(1V 19, 8).
Cho dù là Manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc, hay
bánh Thiên Thần mang đến cho Êlia nuôi sống người ta 40 ngày cùng
lắm là 40 năm đi nữa, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con
người cách rất tạm bợ, kẻ ăn những thứ bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn
phải chết. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời
xuống là chính Chúa, Người đến làm no thỏa cái đói tinh thần con
người, ai ăn chính Người sẽ khỏi đói muôn đời, và nhất là khỏi chết đời
đời.
Bánh Giêsu
Thật không phải dễ để giúp những người Do thái thời Chúa Giêsu
đón nhận Chúa là Bánh Hằng Sống, thứ bánh họ cần thiết phải kiếm tìm,
và ăn không phải nhằm thỏa mãn thể lý trong một thời gian, nhưng còn
để sống vĩnh viễn. Chính vì thế, từ phép lạ hóa bánh ra nhiều làm thỏa
mãn cái đói thể xác của họ một cách lạ lùng, Người chuẩn bị họ đón
nhận lời loan báo, Người chính là bánh từ trời xuống (x. Ga 6, 41) làm
thỏa mãn một cách vĩnh viễn :"Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6,
51).
Trong hành trình dài nơi sa mạc, toàn dân Do thái đã sống kinh
nghiệm Manna, bánh từ trời xuống dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất
hứa. Thật đáng ngưỡng mộ Thiên Chúa đã làm mưa Manna từ trời
xuống mỗi ngày cho cha ông chúng họ ăn no thỏa thích. Đó là lý do tại
sao người ta nói : "Bánh Thiên Thần phàm nhân được hưởng" (Tv 77,
25). Tuy nhiên, những người ăn bánh này trong sa mạc đều đã chết. Nay,
Chúa Giêsu là bánh đích thực do Thiên Chúa Cha ban xuống từ trời, ai
ăn sẽ khỏi phải chết muôn đời, bánh đó chính là thân mình Chúa Giêsu,
Người quả quyết: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này,
sẽ sống đời đời"(Ga 6, 51). Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, là hồng ân
bởi trời, là chính Chúa ngự trên các tầng trời, có khả năng duy trì sự
sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà luôn mãi.
Người là lương thực ban sự sống vĩnh cửu, bởi vì Người là Con Một
Thiên Chúa, ở cung lòng Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho con
người sự sống tràn đầy, dẫn con người vào trong chính sự sống của
Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thất bại, gặp phải điều cấm kỵ trong dân
Israel khi tuyên bố :"Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ
ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống" (Ga 6, 51 ). Người dẫn
chứng : "Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết",
khiến họ kêu trách: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông
Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại
nói: 'Ta bởi trời mà xuống"(Ga 6, 42). Họ không vượt qua được các
nguồn gốc trần gian, và vì thế họ khước từ tiếp nhận Chúa Giêsu như
Lời nhập thể của Thiên Chúa. Và như một hệ quả, họ đã mang án tử để
đi vào cõi chết vì không tin. Họ còn quá xa bánh bởi trời và không cảm
thấy đói bánh ấy.
Phần chúng ta giờ này đây phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự tin
Chúa là bánh hằng sống, có cảm thấy đói Lời Chúa, đói bánh Giêsu
không? Nếu chúng ta cảm thấy đói thực sự, chúng ta hay tin vào Chúa
và để Thiên Chúa lôi kéo. Vì chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi kéo, chỉ
có ai lắng nghe Người và để cho Người dậy dỗ, mới có thể tin nơi Chúa
Giêsu, găp gỡ Người và nuôi dưỡng mình bởi Người, và như thế tìm ra
sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công lý, sự thật và tình yêu. Vì
thật ra, ai ăn bánh hằng sống thì tin nơi Chúa, và ai tin thì ăn và trong
một cách vô hình họ được no thỏa.
Ngày hôm nay, qua bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng mời gọi
mỗi chúng ta hãy đến để đón nhận bánh ban sự sống, bánh bởi Trời đích
thực là chính thân mình Người: "Đây là Mình Thầy"; "Đây là Máu
Thầy"; "Ai tin và đón nhận sẽ được sống muôn đời".
Xin cho mỗi người chúng ta có lòng tin yêu Chúa hiện diện nơi Bí
Tích Thánh Thể, để qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa,
chúng ta được sống trường sinh. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Khách truy cập

Hôm nay:7875
Hôm qua:24962
Tuần này:69050
Tháng này332220
Số Lượt Truy Cập:28136640
Số khách đang Online 282