Hãy Tìm Bánh Hằng Sống Giêsu

Hãy Tìm Bánh Hằng Sống Giêsu

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII – B

(Ga 6, 24 – 35)

Phúc Âm chương 6 Tin Mừng Gioan được đưa vào giữa năm phụng
vụ, làm gián đoạn Tin Mừng Marcô đang được đọc trong mùa thường
niên B. Khởi đi từ việc thấy dân chúng theo mình rất đông, Chúa Giêsu
đã "chạnh lòng thương", làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám
đông dân chúng. Họ theo Chúa vì cái bụng, Chúa không hài lòng nên
trách móc : "Các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những
dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê" (Ga 6, 26). Chúa gợi
lên cho họ lòng khát vọng tìm kiếm thay lương thực trường tồn là chính
Chúa là tin vào Người (x. Ga 6).
Manna của ăn trong sa mạc
Nếu như vào một buổi sáng nọ, con cái Israel thấy có một thứ gì nho
nhỏ mịn màng như sương muối phủ mặt đất, họ liền hỏi nhau: "Man hu?
" Nghĩa là: "Cái gì đây? " (Xh 16, 14) Ngày hôm nay chúng ta cũng hỏi
nhau Manna là cái gì?
Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với dân mà
Ngài đã cưu mang và dẫn ra khỏi Ai cập. Trên hành trình về Đất Hứa để
chứng tỏ tình thương và lòng thành tín của Chúa đối với dân giữa xa
mạc khô cằn, Ngài đã ban cho họ Manna, theo Môsê, "Đó là bánh Thiên
Chúa ban... làm của ăn" (Xh 16, 16), không chỉ làm lương thực đi
đường mà còn giáo huấn họ về lòng yêu thương vô cùng của Chúa. Dân
Israel vẫn quan niệm ông Môsê là người đã cho họ ăn bánh bởi trời,
nhưng Chúa Giêsu đã chỉnh sửa ḷi là chính Thiên Chúa chứ không phải
ông Môsê là Đấng cho họ của ăn trong sa mạc, đồng thời mời gọi họ
nhìn nhận và tin vào chính Người là Bánh đích thực do Thiên Chúa của
cha ông họ gửi đến lúc này đây.
Bánh Giêsu
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng được no nê tùy thích, tưởng
rằng thời Mêssia đã đến, họ muốn tôn Chúa làm vua, nên tìm theo Chúa.
Gặp họ, Chúa muốn họ đi xa hơn, đã mất công tìm kiếm, thì hãy "ra
công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại
cho đến cuộc sống muôn đời" (Ga 6, 27). Chúa gợi lên nơi họ lòng khát
vọng trường tồn, khiến họ đặt câu hỏi : "Chúng tôi phải làm gì để gọi là
làm việc của Thiên Chúa?" (Ga 6, 28) Câu hỏi xem ra không có gì liên
quan đến Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vẫn có một tương quan, đó là "công
việc". Chúa chỉ cho họ: "Công việc của Thiên Chúa làcác người hãy tin
vào Đấng mà Ngài sai đến"(Ga 6, 29).
Ðức tin là điều căn bản. Đây không phải là theo một ý tưởng, một dự
án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu, một người sống động, để cho mình được
Chúa và Tin Mừng của Chúa lôi cuốn. Chúa Giêsu mời gọi dân chúng
không dừng lại ở chân trời thuần túy nhân loại, nhưng mở rộng tới chân
trời của Thiên Chúa, chân trời của niềm tin. Người chỉ đòi hỏi một công
việc duy nhất là : tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là "tin
nơi Ðấng Thiên Chúa đã sai đến" (Ga 6, 29). Chúa Giêsu đã tự hiến
chính mình, trở nên bánh đích thật, "bánh từ trời xuống", chính Người là
Lời hằng sống của Chúa Cha. Gặp gỡ Người là chúng ta gặp gỡ Một
Thiên Chúa hằng sống.
Thật không phải dễ để dân chúng tin vào Người, họ đòi dấu lạ, gợi
nhớ manna, bánh mà cha ông họ đã ăn trong sa mạc. Để giúp họ hiểu ý
nghĩa sâu xa của phép lạ Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn một cách lạ lùng
cái đói thể lý của họ, Người mời gọi họ đón nhận lời loan báo chính
Người là bánh từ trời xuống (x. Ga 6, 41) làm cho họ thỏa mãn một cách
vĩnh viễn. Nếu như cha ông họ trong hành trình dài trong sa mạc đã sống
kinh nghiệm về thứ bánh từ trời xuống là manna dưỡng nuôi họ cho tới
khi vào Đất Hứa. Giờ đây Chúa Giêsu nói về chính Người là "bánh từ
trời xuống", có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc
hay một đoạn đường, mà luôn mãi. Người là lương thực ban sự sống
vĩnh cửu, bởi vì Người là Con Một Thiên Chúa, ở trong lòng Thiên
Chúa Cha, đến để trao ban cho con người sự sống tràn đầy, và đưa con
người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định
với họ rằng : "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề
đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ" (Ga 6, 35). Người là bánh
từ trời xuống làm no thỏa cái đói tinh thần con người. Người là Lời của
Thiên Chúa nhập thể làm no thỏa cái đói khát của linh hồn con người
một cách vĩnh viễn.
Theo thánh Agustinô : "Chúa Giêsu khẳng định Người là bánh từ
trời xuống, và mời gọi dân chúng tin vào Người. Thật ra, ăn bánh hằng
sống có nghĩa là tin vào Chúa, ai ăn thì tin và ai tin thì ăn. Trong một
cách vô hình họ được no thỏa, cũng như trong một cách vô hình họ tái
sinh vào một cuộc sống sâu xa hơn, đích thật hơn; họ tái sinh từ bên
trong, trong nơi sâu thẳm của họ, và họ trở nên một con người mới"
(Omelie su Vangelo di Giovanni, 26,1).
Thánh Thể thần lương vượt thế trần
Nếu như trong sa mạc, manna là quà tặng do lòng thương xót của
Chúa dành cho dân, thì hôm nay lòng thương xót ấy là Đức Giêsu Kitô
Con Một Chúa, Đấng tự hiến mình làm Thần Lương không chỉ nuôi
sống linh hồn mà còn củng cố khả năng hướng thiện của người rước lấy.
Manna xưa chỉ là phương tiện cứu đói tạm thời, nay Mình Máu Thánh
Chúa là lương thực giúp người tín hữu có đủ sức, đủ nghị lực vượt qua
trần thế về tới quê trời vinh phúc. Trong sa mạc, manna chứng tỏ Chúa
không bỏ dân của Chúa, ngày nay Chúa ở giữa Hội Thánh và trong thế
giới bằng chính mình trong bí tích Thánh Thể. Nhờ Bí tích ThánhThể,
người cô đơn tìm được nguồn an ủi ; người yếu đuối tìm được sức mạnh;
người tội lỗi tìm được ơn tha thứ ; người đau yếu tìm được sự chữa lành
; người bất hạnh tìm được nghị lực tinh thần ; người hấp hối tìm được sự
đỡ nâng ; người bị bỏ rơi tìm được nguồn tình yêu chất chứa đầy sự
thông cảm và âu yếm... Và còn một ý nghĩa rất quan trọng, manna ngày
xưa của ăn trong sa mạc, Thánh Thể thần lương vượt thế trần.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ra đi tìm kiếm Chúa, biết quy tụ
mọi sự về Chúa, biết tìm kiếm của ăn không hư nát là chính Chúa và đón
rước Chúa hầu được sống muôn đời. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Khách truy cập

Hôm nay:11229
Hôm qua:16132
Tuần này:11229
Tháng này11229
Số Lượt Truy Cập:28193783
Số khách đang Online 545