Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

 

1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

(Lc 1, 57­ 66,80)

Từ thế kỷ thứ IV, Giáo hội đã mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Đây là một lễ
rất lâu đời xét về mặt thời gian. Nếu như câu hỏi mà những người đương thời để bụng
suy nghĩ "con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? " Thì ngày nay người ta vẫn không ngừng đặt
ra những câu hỏi, chẳng hạn như : Tại sao lại lấy ngày 24 tháng 6 ? Và lý do gì mà Giáo
hội lại mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan cách trọng thể như thế ?

Tại sao lại lấy ngày 24 tháng 6 ?

Lý do lấy ngày 24 tháng 6 thay vì ngày 25 tháng 6 là vì theo cách tính ngày xưa, tức
là theo calends( ngày mùng 1), ides(ngày 15) và nones(ngày thứ chín). Dĩ nhiên, những
niên hiệu này có một giá trị phụng vụ và biểu trưng hơn là một giá trị lịch sử. Chúng ta
không biết chính xác ngày và năm Chúa Giêsu sinh ra, nên khi nào Gioan sinh ra chúng
ta cũng không hay.

Dựa vào trang Tin Mừng, thánh Luca cho biết, khi loan báo sự sinh hạ của Chúa
Kitô cho Đức Maria, thiên thần cho ngài biết bà Isave chị họ của ngài đang có thai trong
tháng thứ sáu. Cho nên, Gioan Tẩy Giả phải được sinh ra sáu tháng trước Chúa Giêsu và
như vậy bảng niên đại được tôn trọng cho đến ngày nay.

Giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan

Thánh Augustinô nói : " Giáo hội có thói quen lấy ngày qua đời của các vị thánh để
mừng kính, vì đó là ngày sinh nhật của các thánh trên Trời. Riêng thánh Gioan
Baotixita được miễn trừ khỏi qui luật bình thường đó, vì ngài đã được thánh hiến ngày
từ trong lòng mẹ trước khi sinh ra, nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong lòng Đức
Maria Trinh Nữ Rất Thánh khi thăm Bà Thánh Isave, từ đó Giáo hội tin rằng Gioan Tẩy
Giả đã được thánh hoá trong dạ mẹ nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô. Đó là lý do Giáo
hội cử hành lễ sinh nhật của ngài ".

Bài Tin Mừng chính ngày lễ nói về sự chọn tên Gioan. Bài đọc thứ nhất trích sách
Ngôn sứ Isaia và Thánh vịnh nói về giá trị cao cả của con người trước mặt Thiên Chúa :
" Ðức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã
nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới
bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của
Người" (Is 49, 1­3). Thánh vịnh trở lại với ý niệm này, tức là, Chúa biết chúng ta từ
trong lòng mẹ: "Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu
thân con...Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm
sâu" (Tv 138, 13). Như thế Thiên Chúa đã an bài sắp đặt mỗi người chúng ta ngay từ
khi còn trong dạ mẹ.

Lời mời gọi bảo vệ sự sống các thai nhi
Theo Kinh Thánh, con người là kẻ được Thiên Chúa nhận biết, gọi tên; và Thiên
Chúa biết chắc chúng ta từ khi còn trong lòng mẹ. Mắt Ngài thấy chúng ta : "Con mới là
bao thai, mắt Ngài đã thấy " (Tv 138,16). Chúng ta có một ý niệm rất hẹp hòi và có tính pháp lý về con người, gây nhiều
hoang mang trong sự bàn cãi về nạn phá thai. Xem ra một đứa bé chỉ được sở hữu phẩm
giá con người khi nó được các thẩm quyền con người thừa nhận.
Khoa học nói với chúng ta rằng trong phôi thai, toàn diện hữu thể nhân bản đang thành
hình, được phản chiếu trong mỗi chi tiết rất nhỏ; đàng khác, đức tin chúng ta thêm rằng, điều chúng ta có không phải là công trình vô danh của tạo vật, nhưng một công trình tình

2

yêu của đấng Sáng tạo. Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả hoàn toàn được phác họa trước lúc sinh
ra: "Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước
Chúa mở lối cho Người" (Lc 1, 76). Vấn đề nghiêm trọng ngày nay là hàng triệu trẻ em chết vì phá thai mà không được
rửa tội. Chúng ta phải nói gì về chúng? Chúng có được thánh hoá cách nào đó trong
bụng mẹ chúng không? Chúng có được cứu rỗi không?
Câu trả lời không do dự: Chắc chắn chúng được cứu rỗi. Theo một ý kiến đã trở nên
phổ thông từ Trung Cổ, những trẻ con không được rửa tội thì xuống lâm bô, một nơi
trung gian trong đó không có đau khổ cũng không được thấy mặt Chúa.

Chúa Giêsu đã thiết lập các bì tích như những phương tiện bình thường của việc cứu
rỗi. Do đó, các bí tích là cần thiết, và những ai dầu có khả năng nhận lãnh bí tích, mà từ
chối hay lười biếng nhận lãnh bí tích, đi nghịch lại với lương tâm của mình, gây lâm
nguy trầm trọng cho sự rỗi muôn đời của mình. Nhưng Thiên Chúa không bị ràng buộc
bởi những phương tiện này. Ngài có thể cứu rỗi bằng những phương tiện bất thường,
khi con người, không do lỗi mình, không được lãnh bí tích rửa tội. Chúa làm như vậy
đối với các thánh Anh Hài, những em bé đã chết không được rửa tội.

Giáo hội đã luôn luôn công nhận khả năng của một phép rửa tội bằng ý muốn và một
phép rửa tội bằng máu, và nhiều em bé chắc chắn đã biết một phép rửa tội bằng máu, dầu
thuộc về một bản tính khác. Khi làm sáng tỏ vấn đề trên sẽ mang lại một sự thoải mái cho những kẻ tin, những
kẻ mất bình thản trước số phận khủng khiếp của rất nhiều em bé trong thế giới ngày
nay.

Chúng ta hãy trở lại ngày sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Khi loan báo sự sinh của
con trẻ cho Giacaria, Thiên Thần nói với ông: " Isave vợ ông sẽ sinh cho ông một con
trai ông sẽ gọi là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ
hoan ngày con trẻ chào đời " (Lc 1,13­14). Quả thật, nhiều người đã hỷ hoan vui mừng
khi con trẻ sinh ra, bước sang thế kỷ XXI, chúng ta ở đây đang mừng vui nói về con trẻ
này.

Xin Chúa cho tất cả những người cha và bà mẹ, như bà Isave và ông Giacaria, đang
chờ đợi hay kinh nghiệm sự sinh con, có được niềm vui và hớn hở trong đứa con Chúa
đã trao ban, và niềm vui sinh con, vì sự sống đã bừng lên nơi con cái. Xin cho mọi
người tôn trọng các thai nhi ngay từ trong lòng mẹ. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Khách truy cập

Hôm nay:7894
Hôm qua:24962
Tuần này:69069
Tháng này332239
Số Lượt Truy Cập:28136659
Số khách đang Online 304