Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

bn 3-192x200Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B

(Mt 28, 16 - 20)

Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta long

trọng cử hành lễ Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, giúp chúng ta nhận biết và tôn thờ

Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi.

Bài giáo lý thuộc lòng

Thủa thiếu thời, trước khi bước vào Thánh lễ Chúa nhật, sau phần Kinh Sáng Tối,

mọi người lại cùng nhau cất lên : Bổn dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn. Phần thứ

Hỏi. Có mấy sự mầu nhiệm rất cần phải tin cho được rỗi linh hồn?

Thưa. Có Ba Sự Mầu Nhiệm này : một là sự Đức Chúa Trời Ba Ngôi...

Lớn lên tôi mới hiểu đây là một trong ba mầu nhiệm phải tin cho được rỗi linh hồn.

Thảo nào, những câu hỏi mà người học ai cũng được hỏi và buộc phải trả lời chính xác

Hỏi. Có nhiều Đức Chúa Trời chăng ?

Thưa. Có một Đức Chúa Trời mà thôi.

H. Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

T. Đức Chúa Trời có Ba Ngôi : Ngôi Nhất là Cha. Ngôi Hai là Con : Ngôi Ba là

H. Ngôi Nhất là Cha, có phải Đức Chúa Trời chăng ?

H. Ngôi Hai là Con, có phải Đức Chúa Trời chăng ?

H.Ngôi Ba là Thánh Thần, có phải Đức Chúa Trời chăng ?

H. Nếu vậy có phải ba Đức Chúa Trời chăng ?

T. Chẳng có, vì Ba Ngôi cũng một tính, một phép, vậy có một Đức Chúa Trời mà

H. Ba Ngôi, có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém chăng ?

T. Ba Ngôi cũng bằng nhau. (Sách Bổn Địa Phận Hà Nội tr. 11)

Điều thứ nhất. Đoạn thứ II. Phần I Sách Bổn nói trên là một bản tóm tắt tuyệt vời

đầy đủ, dễ hiểu về Thiên Chúa là thực thể duy nhất hiện hữu trong ba ngôi vị. Ba Ngôi

bình đẳng, đồng tồn tại vĩnh cửu, tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể và một uy

quyền ngang nhau, nên Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa mà thôi.

Thiên Chúa hiện hữu trong Ba Ngôi

Khi bước vào khoa Thần học, tôi được dạy và đọc thấy các nhà thần học suy tư về

Một Thiên Chúa có Ba Ngôi. Chúa Cha là Thiên Chúa độc nhất. Chúa Con sinh bởi Đức

2

Chúa Cha từ trước muôn đời. Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con tự

đời đời như một Nguyên lý duy nhất, Ba Ngôi nhưng là Một Thiên Chúa hòa quyện vào

nhau một cách hoàn hảo trong Tình Yêu và hành động, cùng tác động trên thế giới.

Nhưng làm sao chúng ta có thể diễn tả hay thấu hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi này. Ai

có thể giúp ta thấy được khuôn mặt thực của Thiên Chúa? Ai sẽ chỉ cho ta con đường để

gặp gỡ Ngài? Thánh Augustinô viết : « Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà con người

không thể nào thấu hiểu được ». Phải, tự sức trí khôn con người là không thể. Phải nại

đến Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, qua Người mầu nhiệm Thiên Chúa được vén

mở, nhờ Người mà chúng ta biết có Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị là Cha,

Giáo lý về Chúa Ba Ngôi chứng tỏ cho chúng ta thấy cả Ba Ngôi Vị đều tỏ hiện vào

lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, « Chịu thanh tẩy xong, Ðức Yêsu liền lên khỏi nước; và

này: trời mở ra, và Ngài thấy Thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim câu mà đến

trên Ngài. Và này có tiếng tự trời phán: « Ngài là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng

Thiên Chúa hiện hữu trong ba thân vị, luôn luôn yêu thương, và có mối giao hoà

trọn vẹn giữa ba ngôi vị. Theo như cách diễn giải của thánh Augustinô trong Ba Ngôi

Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần chính là Người yêu, Người được yêu và Tình

Yêu. Thêm vào đó, theo Tiến sĩ Thomas Hopko, nếu Thiên Chúa không phải là Ba

Ngôi, Chúa không thể trải nghiệm tình yêu thương trước khi Chúa tạo dựng các thực thể

khác (con người) và yêu họ. Sáng thế ký 1 câu 26 chép rằng « Chúng ta hãy tạo nên con

người theo hình ảnh chúng ta ».

Ba Ngôi trong đời sống Kitô giáo

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vĩ đại, sâu thẳm, không thể nào diễn tả

được; tuy nhiên các giáo phụ đã tìm cách diễn tả nội dung chính yếu này và một trong

những cách đó là Dấu Thánh Giá : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Thường ngày, chúng ta làm Dấu Thánh Giá rất nhiều lần, khởi đầu ngày mới cho

đến khi đi ngủ, bước vào nhà thờ cho đến lúc nhận lãnh phép lành, trước và sau khi ăn,

khi đi ngang qua Thánh Giá, vườn thánh, trước cơn cám dỗ nguy hiểm ... Dấu Thánh

Giá bao trùm toàn thể xác và linh hồn; tất cả con người ta được thánh hiến nhân danh

Một Chúa Ba Ngôi. Vì thế, Dấu Thánh Giá gói ghém lời tuyên xưng đức tin và nền tảng

cầu nguyện của chúng ta. Đồng thời cũng là hành động Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

Dấu Thánh Giá tóm lược Ba Mầu Nhiệm Cả trong Đạo Công giáo

1 – Chúng ta vẽ Dấu Thánh Giá trên mình, vì Chúa Giêsu đã mặc lấy thân xác người

phàm đến để cứu chuộc ta. Đây là mầu nhiệm Nhập Thể.

2 – Dấu Thánh Giá nhắc lại rằng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chết trên Thánh

Giá để cứu chuộc chúng ta. Đây là mầu nhiệm Cứu Chuộc. Thánh Giá là chiến thắng

của Đức Giêsu trên sự dữ và ma quỉ. Chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa nhờ hy tế của

Chúa Giêsu trên Thánh.

3 – Dấu mà chúng ta vẽ trên mình kèm theo lời đọc : « Nhân danh Cha, và Con và

Thánh Thần ». Chúng ta khẳng định mầu định Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hành động của Đức Cậy

3

Niềm hy vọng của chúng ta là về Trời như các thánh đã ái mộ những sự trên Trời.

Chính vì Đức Giêsu đã đến trần gian để cứu độ chúng ta, nên chúng ta có thể về Trời.

Khi vẽ trên mình Dấu Thánh Giá, chúng ta nhớ đến cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh

Giá để cứu chúng ta, Ngài đã mở cửa Trời cho chúng ta.

Vậy, chúng ta khẳng định với nhau rằng, cuộc sống lữ hành của chúng ta là đi về

Trời nơi chúng ta hy vọng sẽ tới sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế.

Hành động Đức Mến

Thánh Giá gốm hai thanh gỗ ngang và dọc. Thanh dọc trình bầy tình yêu của chúng

ta đối với Thiên Chúa, thanh ngang diễn tả tình yêu của chúng ta đối với « tha nhân ».

Cần phải ghi nhận rằng khi được đưa lên khỏi đất, thanh dọc của cây Thánh Giá đỡ

lấy thanh ngang : ngụ ý nói rằng tình yêu của chúng ta đối với tha nhân được « nâng

đỡ » bởi tình yêu Thiên Chúa.

Nếu thanh dọc của cây Thánh Giá thiếu (tình yêu Thiên Chúa), thanh ngang bị bỏ

nằm trên đất, không thể đưa lên khỏi đất. Ý muốn nói, trong hành động của đức Ái :

« yêu tha nhân là yêu chính Chúa ».

Nhưng nếu có thanh dọc mà không có thanh ngang, (yêu tha nhân), hỏi rằng có còn

là cây Thánh Giá nữa hay không ?

Hai điều cần thiết : là mến Chúa và yêu người ». Mỗi ngày chúng ta làm dấu trên

mình nhiều lần : « Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ». Ước gì chúng ta cũng biết

in dấu Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu trong cuộc đời ta, để chúng ta không ngừng

kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Khách truy cập

Hôm nay:8353
Hôm qua:24962
Tuần này:69528
Tháng này332698
Số Lượt Truy Cập:28137118
Số khách đang Online 191