Dân Chúa Âu Châu

17/02/2024 – THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Lc 5,27-32

TÌM ĐẾN LƯƠNG Y TÌNH YÊU

“Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi.” (Lc 5,31)

Suy niệm: ‘Sinh, lão, bệnh, tử’ – làm người không ai là không mắc bệnh. Theo lẽ tự nhiên, bệnh nhân thì mong gặp thầy gặp thuốc. Với căn bệnh thể xác là vậy, còn tâm hồn thì sao? Tin Mừng hôm nay cho thấy Lê-vi thật may mắn. Ngồi nơi bàn thu thuế, có vẻ như ông đang rất ổn với công việc hái ra tiền này, nhưng ông biết rõ mình đang đau đáu một căn bệnh trong tâm hồn. Dưới con mắt ghẻ lạnh của đồng bào, ông bị coi là ‘kẻ thù của dân tộc’, tiếp tay với đế quốc Rô-ma bóc lột dân mình qua công việc thu thuế. Hơn nữa, ông còn đứng trước toà án lương tâm vì những tội biển thủ, chiếm đoạt bất công của ông khi ông hành nghề thu thuế. Ông cần thầy thuốc, nhưng chưa kịp đi tìm thì Đức Giê-su, vị lương y tình yêu đã đến và gọi ông. Thế nên, lập tức, ông đứng dậy và đi theo Ngài.

Bạn thân mến, “thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”, nếu có lúc bạn đã phải dằn vặt vì những sai lầm, hay thậm chí nản lòng thất vọng vì thấy tội mình quá lớn, thì hôm nay, hãy tin rằng Chúa đến để “tìm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Hơn nữa, bạn đã có kinh nghiệm được Chúa tha thứ và chữa lành thì bạn cũng có thể làm như Lê-vi, mời gọi những người khác đang cần tới vị lương y tình yêu để họ cũng được đến với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn đến thăm một người vốn bị coi là ‘bên lề giáo xứ’, tạo điều kiện để họ dễ dàng đến với Chúa

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết lòng Chúa nhân từ để chạy đến với Chúa khi con phạm tội, biết sự yếu hèn của con để biết cư xử bao dung với tha nhân. Amen.