Dân Chúa Âu Châu

15/02/2024 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Lc 9,22-25

VÌ YÊU NÊN HIẾN THÂN MÌNH

Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23-24)

Suy niệm: Chúa Giê-su đặt ra cho những người muốn theo Ngài một đòi hỏi rất gắt gao là phải “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày.” Chúa có lý để đòi hỏi như thế vì trước đó Ngài đã khẳng định chính Ngài “phải chịu đau khổ nhiều” (Lc 9,22); và Ngài chấp nhận con đường thập giá đó là “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta” (Kinh Tin Kính). Và nhất là, việc hy sinh đến chết thay cho người mình yêu là dấu chỉ của tình yêu lớn nhất: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). “Tình yêu đáp đền tình yêu”; Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu lớn như thế, Ngài cũng muốn chúng ta đáp lại bằng một tình yêu ở mức độ cao nhất như vậy.

Mời Bạn: Mùa Chay là thời gian Chúa Giê-su mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên con đường thập giá, nghĩa là phải chấp nhận hy sinh. Nhưng chúng ta cũng cần xác định cho rõ: là ăn chay để làm gì? hy sinh là vì ai? Không chỉ ‘ăn chay’ cho đúng luật, để rồi quá chú trọng đến những món được ăn hay không được ăn và ăn lúc nào… Trái lại ăn chay hay làm bất cứ việc gì, hành vi đó chỉ có giá trị khi chúng ta làm vì khao khát Chúa và chỉ để Chúa nhìn mà thôi.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một việc nhỏ với ý hướng giúp đỡ ‘ai đó’ trong Mùa Chay này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con ý thức rằng, mỗi một hành động yêu thương đều gắn liền với hy sinh và thậm chí phải đau khổ. Xin cho con dám yêu như Chúa hằng yêu thương con. Amen.