Dân Chúa Âu Châu

13/02/2024 – THỨ BA TUẦN 6 TN

Mc 8,14-21

VỮNG TIN VÀO CHÚA

Đức Giê-su răn bảo các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” (Mc 8,15)

Suy niệm: Nhân vì sự cố các môn đệ vượt biển mà “quên đem theo bánh”, Chúa Giê-su ‘lái’ sang chuyện “đề phòng men Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê”; đó là tính kiêu căng, giả hình, nệ luật và lối sống xa hoa, hưởng thụ… là thứ ‘men xấu’ dễ lây lan và tác động xấu lên cộng đoàn, nhất là những người bé mọn. Nhưng các môn đệ mang nặng đầu óc thế tục, chỉ nghĩ đến nhu cầu vật chất mà “quên” rằng Thầy vừa “bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn” và còn thu được 12 thúng đầy mẩu bánh dư. Đức Giê-su dạy các môn đệ phải biết tín thác vào tình yêu và quyền năng quan phòng của Chúa để mặc lấy tinh thần siêu nhiên hướng về mục đích tối hậu của đời mình là hạnh phúc vĩnh cửu.

Mời Bạn: Lời quở trách của Chúa với các môn đệ hôm xưa, phải chăng cũng là lời trách cứ chúng ta hôm nay khi chúng ta mải lo toan, tính toán chuyện đời mà quên đặt niềm tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa? Chúa đã làm bao nhiêu điều để quan phòng chăm sóc cho chúng ta mà chúng ta không nhận biết, không dám phó thác cuộc đời của mình cho Ngài hay sao? Khi cảm nghiệm được sự yêu thương của Chúa, bạn sẽ mạnh dạn loại bỏ loại bỏ tinh thần thế tục và sẵn sàng đặt niềm tín thác vào tình yêu thương và quan phòng của Chúa hơn .

Sống Lời Chúa: Cuối mỗi ngày, bạn dành ít phút cầu nguyện riêng tư để hồi tưởng lại những việc Chúa đã làm cho và đã thương mình, gia đình mình… như thế nào (x. Mc 5,19)

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát Tv. 22: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, người cho tôi nằm nghỉ…”