Dân Chúa Âu Châu

07/02/2024 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 TN

Mc 7,14-23

NƠI PHÁT XUẤT TỘI LỖI

“Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7,22)

Suy niệm: Đức Giê-su kể ra một loạt những điều xấu xa: “tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” Tất cả đều phát xuất từ bên trong, từ lòng người. Ngài còn xác định ai “nhìn người nữ mà có lòng thèm muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Quả thật, trước khi phạm tội trong hành động hay trong lời nói, người ta đã bắt đầu phạm tội từ trong tư tưởng, trong ước muốn rồi. Mọi tội lỗi bắt đầu phát xuất từ trong lòng; bởi thế, “những điều xấu xa từ bên trong xuất ra mới làm cho con người ra ô uế”.

Mời Bạn: Là con người, chúng ta ai mà không phạm tội? Vậy mà khi lỗi phạm, người ta lại hay ‘đổ thừa’, quy trách điều xấu đó là ‘vì lý do khách quan’, do hoàn cảnh bên ngoài, tại người này, tại người kia. Thậm chí có lúc chúng ta giống như A-đam ‘đổ tội’ cho cả Thiên Chúa nữa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12). Bởi thế, để có thể chừa bỏ tội lỗi, thay vì nhìn ra ‘chung quanh’, trước tiên hãy dừng lại, nhìn sâu vào lòng mình để tìm ra ‘mối tội đầu’ trong lòng chúng ta và tìm phương cách ‘nhổ tận gốc’ điều xấu xa ấy khỏi tâm hồn chúng ta.

Sống Lời Chúa: Tôi dành thời gian mỗi tối để xét mình một ngày đã qua và quyết tâm sửa lỗi bằng việc làm cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khiêm nhường để con nhận ra gốc rễ tội lỗi trong lòng con. Và xin gieo lời Chúa trong lòng con để “uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa”. Amen.