13/01 Tin và đi theo

13/01/2020 – THỨ HAI TUẦN 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 1,14-20

TIN VÀ ĐI THEO

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” “…Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1,15-18)

Suy niệm: Tin Mừng Chúa Giê-su là một con đường đòi hỏi người ta tin và đi theo. Đó là cả một quá trình phấn đấu để trở thành người thấm nhuần con đường cứu độ của Chúa. Đó là con đường cách mạng nhân bản gồm ba điểm: tu thân, sống giáo lý đạo trời, và đi theo Chúa. Để tu thân, Chúa mở ra con đường mới: sống hòa bình chứ không hiếu chiến, yêu thương chứ không tàn ác, hối hận chứ không thù hận, sửa mình chứ không bêu xấu anh em. Nhờ giáo lý đạo trời, chúng ta được giải thoát khỏi đời sống thấp hèn, sống hòa hợp với Chúa và với anh em. Bước theo Chúa là bắt đầu lên đường và phải qua quá trình phấn đấu, thử thách, thanh tẩy, được huấn luyện và kiện toàn.

Mời Bạn: Chúng ta chỉ trở thành Ki-tô hữu khi chúng ta đặt đời sống của chúng ta trong đời sống Chúa Ki-tô. Hôm nay Chúa Giê-su vẫn cần bạn vì bạn là Ki-tô hữu. Thực tế gia đình và xã hội hôm nay đang đặt ra cho mỗi người chúng ta những vấn đề như băng hoại đạo đức, chà đạp nhân phẩm, bất công xã hội và đói nghèo. Không những chúng ta phải cầu nguyện nhưng còn phải dấn thân nhập cuộc nữa.

Chia sẻ: Bạn có muốn trở nên tông đồ của Chúa không? Bạn sẽ làm gì cho gia đình, cho giáo xứ bạn, nơi bạn làm việc?

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một nết xấu như rượu chè, cờ bạc, cãi cọ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con sống xứng danh người Ki-tô hữu, để nhờ đó mọi người nhận ra Chúa là tình yêu.

Khách truy cập

Hôm nay:17809
Hôm qua:20064
Tuần này:37873
Tháng này549655
Số Lượt Truy Cập:30685780
Số khách đang Online 314