14/05 Chúa chọn và sai đi

14/05/2016 - THỨ BẢY TUẦN 7 PS

Th. Mát-thi-a, tông đồ

Ga 15,9-17

CHÚA CHỌN VÀ SAI ĐI

"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử…

13/05 Yêu mến Thầy

13/05/2016 - THỨ SÁU TUẦN 7 PS

Đức Mẹ Fatima

Ga 21,15-29

YÊU MẾN THẦY

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: "Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em…

12/05 Để cho thế gian tin

12/05/2016 - THỨ NĂM TUẦN 7 PS

Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo

Ga 17,20-26

ĐỂ CHO THẾ GIAN TIN

"Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những…

11/05 Xin ơn hiệp nhất

11/05/2016 - THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Ga 17,11b-19

XIN ƠN HIỆP NHẤT

"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên…

10/05 Tất cả để tôn vinh Cha

10/05/2016 - THỨ BA TUẦN 7 PS

Ga 17,1-11

TẤT CẢ ĐỂ TÔN VINH CHÚA

"Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy,…

09/05 Can đảm lên

09/05/2016 - THỨ HAI TUẦN 7 PS

Ga 16,29-33

CAN ĐẢM LÊN!

"Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." (Ga 16,33)…

08/05 Làm chứng nhân

08/05/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – C

Chúa Lên Trời

Lc 24,46-53

LÀM NHÂN CHỨNG

"Chính anh em là chứng nhân về những điều này." (Lc 24,46-53)

Suy niệm: Dựa vào báo…

07/05 Cầu xin nhân danh Đức Kitô

07/05/2016 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

CẦU XIN NHÂN DANH ĐỨC KI-TÔ

"Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban…

06/05 Để nỗi buồn thành niềm vui

06/05/16 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 6 PS

Ga 16,20-23b

ĐỂ NỖI BUỒN THÀNH NIỀM VUI

"Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng…

05/05 Cho thời gian ý nghĩa

05/05/2016
THỨ NĂM TUẦN 6 PS
Ga 16,16-20

CHO THỜI GIAN Ý NGHĨA
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa,…

Khách truy cập

Hôm nay: 9344

Hôm qua: 12788

Số Lượt Truy Cập: 20497007

Currently are 180 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions