07/03 Để lớn lên trong đức tin

07/03/2016 - THỨ HAI TUẦN 4 MC

Th. Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta, tử đạo

Ga 4,43-54

ĐỂ LỚN LÊN TRONG ĐỨC TIN

Đức Giê-su bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời…

06/03 Theo Lòng Chúa Xót Thương

06/03/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – C

Lc 15,1-3.11-32

THEO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

"Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra…

05/03 Ân sủng từ lòng Chúa ban

05/03/2016 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

ÂN SỦNG TỪ LÒNG CHÚA BAN

Người thu thuế thì đứng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực…

04/03 Yêu đến mức tối đa

04/03/2016 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MC

Th. Ca-xi-mia

Mc 12,28b-34

YÊU ĐẾN MỨC TỐI ĐA

"Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức…

03/03 Thuận hay nghịch ý trời

03/03/2016 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MC

Lc 11,14-23

THUẬN HAY NGHỊCH Ý TRỜI?

"Ai không thuận với Tôi là chống lại Tôi và ai không cùng Tôi thu góp là phân tán."(Lc…

02/03 Đức Tin Hội Nhập Văn Hoá

02/03/2016 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MC

Mt 5,17-19

ĐỨC TIN HỘI NHẬP VĂN HOÁ

"Ta không đến để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn..." (Mt 5,17)

Suy niệm: Người Việt Nam…

01/03 Độ Lớn Của Tâm Hồn

01/03/2016 - THỨ BA TUẦN 3 MC

Mt 18,21-35

ĐỘ LỚN CỦA TÂM HỒN

Ông Phê-rô hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?…

29/02 Đón Nhận Sự Thật

29/02/2016 - THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

ĐÓN NHẬN SỰ THẬT

Mọi người trong hội đường phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành... để xô Người xuống vực. (Lc 4,28)…

28/02 Thường Xuyên Hối cải

28/02/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – C

Lc 13,1-9

THƯỜNG XUYÊN HOÁN CẢI

"Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,5)…

27/02 Người Cha Hoàn Hảo

27/02/2016 - THỨ BẢY TUẦN 2 MC

Lc 15,1-3.11-32

NGƯỜI CHA HOÀN HẢO

"Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà…

Khách truy cập

Hôm nay: 2249

Hôm qua: 6288

Số Lượt Truy Cập: 19882381

Currently are 109 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions