Ngày 03/05 Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê

Philip JamesThánh Philípphê và Thánh Giacôbê

Lược sử

Thánh Giacôbê: Chúng ta không biết nhiều về thánh nhân ngoại trừ tên của ngài, và dĩ nhiên, Đức Giêsu đã chọn ngài là một trong 12 cột trụ của Israel Mới, là Giáo Hội của Chúa. Thánh Giacôbê không phải là Giacôbê Hành Động, con của Clopas, "anh em" với Đức Giêsu và sau này là Giám Mục Giêrusalem và là tác giả Thư Thánh Giacôbê.
Thánh Philípphê: Ngài cùng quê với Thánh Phêrô và Anrê, ở Bétsaiđa vùng Galilê. Đích thân Đức Giêsu gọi ngài, và sau đó ngài tìm gặp ông Nathanaen và nói với ông về "Người mà Môisen đã đề cập đến" (Ga 1,45).
Cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời gian thì Thánh Philípphê mới nhận ra Đức Giêsu là ai. Trong một dịp, khi Đức Giêsu trông thấy đám đông theo Người và muốn cho họ ăn, Người hỏi ông Philípphê có thể mua thực phẩm ở đâu cho dân chúng dùng. Thánh Gioan nhận xét, "Đức Giêsu nói như thế là để thử ông, vì Người biết những gì phải làm" (Ga 6,6). Ông Philípphê thưa, "Dù có tiền lương hai trăm ngày làm việc mà mua thức ăn cho họ thì cũng không đủ mỗi người một chút" (Ga 6,7).

Trong một dịp khác, chúng ta có thể cảm được sự bực tức trong lời nói của Đức Giêsu. Sau khi ông Tôma than phiền là họ không biết Đức Giêsu đi đâu, Người nói, "Thầy là đường... Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng sẽ biết Cha Thầy. Từ bây giờ trở đi anh em được biết Người và được thấy Người" (Ga 14,6a-7). Nhưng ông Philípphê lại hỏi tiếp: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là đã đủ cho chúng con" (Ga 14,8). Thật quá quắt! Đức Giêsu đáp lại, "Thầy từng ở với anh em bao nhiêu lâu mà anh vẫn chưa biết Thầy sao, hở Philípphê? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" (Ga 14,9a).
Có lẽ vì Thánh Philípphê có tên Hy Lạp hoặc vì ngài được coi là thân cận với Đức Giêsu, nên một số người ngoại giáo muốn theo đạo đã đến với ngài và xin ngài giới thiệu với Đức Giêsu. Ông Philípphê đến nói với ông Anrê, và ông Anrê nói với Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan là câu trả lời gián tiếp; Đức Giêsu nói "giờ" của Người đã đến, có nghĩa là trong một thời gian ngắn Người sẽ hy sinh mạng sống cho người Do Thái cũng như cho Dân Ngoại (Ga 12,21-24).

Suy niệm 1: Chọn

Đức Giêsu đã chọn Thánh Giacôbê là một trong 12 cột trụ của Israel Mới, là Giáo Hội của Chúa.
Như trong trường hợp của các tông đồ khác, chúng ta thấy một con người rất bình thường đã trở nên nền tảng của Giáo Hội, và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sự thánh thiện và công cuộc tông đồ thì hoàn toàn do ơn của Chúa, không phải là sự thành đạt của con người. Mọi quyền năng là quyền năng của Thiên Chúa, ngay cả sự tự do của con người để đón nhận ơn sủng của Người.
Đức Giêsu nói với Thánh Phêrô "Con sẽ được mặc lấy sức mạnh từ trời" (Lc 24,49). Nhiệm vụ đầu tiên của các ngài là trục xuất các thần ô uế, chữa lành bệnh tật, loan báo nước trời. Dần dà, các ngài hiểu rằng những dấu chỉ bên ngoài này là các bí tích của một mầu nhiệm cao cả hơn ở bên trong con người -- đó là sức mạnh thần thánh để yêu thương như Thiên Chúa.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn làm việc với xác tín: Tự sức mình chúng con không làm được gì, mà tất cả đều là do ơn Chúa ban cho.

Suy niệm 2: Thực hành

Thánh Giacôbê là Giám Mục Giêrusalem và là tác giả Thư Thánh Giacôbê.
Có một câu chuyện kể lúc Thánh Giacôbê về già. Vào giờ giảng, ngài chỉ lặp đi lặp lại câu lời Chúa: Các con hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Lần nào giảng, ngài cũng chỉ làm như vậy, khiến các tín hữu đã đoán biết trước, nên có lần họ mạnh dạn thưa lên: Thưa Cha, chúng con thuộc rồi, xin Cha nói điều khác. Ngài chậm rãi trả lời: Cha nói thế mà chúng con đã sống được như vậy chưa? Vậy Cha sẽ còn tiếp tục nói mãi như thế cho đến lúc nào chúng con thực hành được.
Càng hiểu biết lời Chúa càng tốt, nhưng chưa đủ, điều quan trọng là phải thực hành, phải sống. Thật thế chỉ cần một câu lời Chúa làm ý lực sống mà nên thánh thì vẫn là điều cấp thiết hơn, như tấm gương của bao thánh nhân, chứ đừng biết nhiều mà hiểu sai truyền thống của Hội Thánh để rồi lầm đường lạc lối như một John Calvin sống ở Pháp trong thập niên 1500 đồng thời với Martin Luther, người phát động phong trào Cải Cách Tin Lành.

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chuyên tâm học hỏi Lời Chúa, hiểu đúng và nhất là chú tâm thực hành.

Suy niệm 3: Ơn gọi

Đích thân Đức Giêsu gọi Thánh Philípphê, và sau đó ngài tìm gặp ông Nathanaen và nói với ông về "Người mà Môisen đã đề cập đến" (Ga 1,45).
Được Chúa đích thân chọn gọi, Thánh Philípphê đã đáp trả hồng ân bằng việc chia sẻ niềm hạnh phúc này cho người khác, đó là Nathanaen, để rồi Nathanaen cũng trở nên một tông đồ của Chúa.
Theo lời giới thiệu của Gioan Tiền Hô, Thánh Anrê đã đi theo Chúa, ở lại với Chúa ngày hôm ấy và đã được chọn gọi làm tông đồ. Cũng nhằm đáp trả hồng ân này, Thánh Anrê đã đi tìm gặp em mình là Simôn Phêrô để chia sẻ và dẫn đến gặp Đức Giêsu để đến lượt Phêrô cũng trở nên tông đồ Chúa (Ga 1,40-42)

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng người tín hữu không thể về thiên đàng một mình, mà cùng với số người mình có bổn phận giúp họ đến với Chúa.

Suy niệm 4: Thời gian

Cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời gian thì Thánh Philípphê mới nhận ra Đức Giêsu là ai.
Để tiếp cận một người thì không cần đòi hỏi phải có nhiều thời gian, nhưng để hiểu biết một con người thì phải chấp nhận thời gian lâu dài, vì lòng người còn sâu thẵm hơn cả đại dương, nên sông sâu có thể dò thấu được nhưng lòng người thì không.
Chính vì thế cũng như các tông đồ khác, phải mất một thời gian thì Thánh Philípphê mới nhận ra Đức Giêsu là ai, nhất là thấu biết được ngài là Vua nhưng nước Ngài không thuộc về thế gian này (Ga 18,36), cũng như phương thế cứu độ là phải qua đau khổ mới vào được vinh quang (Lc 24,26).

* Lạy Chúa Giêsu, nhờ Thánh truyền và Kinh Thánh, chúng con đã sớm nhận biết Chúa. Xin giúp chúng con đáp trả hồng ân ấy bằng việc hết mình sống chết cho Chúa và vì Chúa.
Suy niệm 5: Nhận xét

Thánh Gioan nhận xét: “Đức Giêsu nói thế là để thử ông, vì Người biết phải làm gì" (Ga 6,6).
Nhận định của Thánh Gioan không phải là sự khinh thường Thánh Philípphê, mà cốt để chúng ta thấy sự khác biệt giữa khả năng của loài người và quyền năng của Thiên Chúa.
Còn nhận định của số người Dothái về Thánh Gioan Tìền Hô và Đức Giêsu thì mang tính xuyên tạc và có ý đồ xấu, khi nói về Gioan là ông ta bị quỷ ám và về Đức Giêsu là tay ăn nhậu và bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Mt 11,18-19).

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn xét đoán ý ngay lành nơi tha nhân. Sai lầm vì đoán ý ngay còn hơn là sai lầm vì đoán ý gian. Các phán đoán đại lượng thường là những phán đoán gần sự thật hơn cả.

Suy niệm 6: Thân cận

Có lẽ vì Thánh Philípphê có tên Hy Lạp hoặc vì ngài được coi là thân cận với Đức Giêsu, nên một số người ngoại giáo muốn theo đạo đã đến với ngài và xin ngài giới thiệu với Đức Giêsu.
Sự thân cận với Đức Giêsu của Thánh Philípphê cũng như của các tông đồ đã tạo điều kiện để Đức Giêsu tín nhiệm trao ban sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, như Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 19 trình bày:
"Người sai họ... như những người được chia sẻ quyền năng của Người để họ có thể làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người, thánh hóa và dẫn dắt dân chúng... Họ được giao cho sứ mệnh này trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2,1-26) phù hợp với lời Chúa hứa: 'Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy... cho đến tận cùng trái đất' (Cv 1,8).
Qua sự rao giảng phúc âm ở mọi nơi (Mc 16,20), và được đón nhận bởi những người nghe nhờ tác động của Thánh Thần, các tông đồ cùng quy tụ lại thành Giáo Hội hoàn vũ, mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên các tông đồ và được đặt trên Thánh Phêrô, người đứng đầu, chính Đức Giêsu Kitô vẫn là đá góc tường tối cao...".

* Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tiếp cận đến mức kết hiệp làm một với Chúa, để chu toàn bổn phận truyền giáo đã lãnh nhận qua bí tích Tửa Tội.

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Khách truy cập

Hôm nay:15508
Hôm qua:17601
Tuần này:46277
Tháng này202968
Số Lượt Truy Cập:29260263
Số khách đang Online 805