Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa

Thứ Tư Mùa Vọng (Lễ Ban Sáng)

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16

"Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi…

Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi

Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24)

"Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến".

Trích…

Thiên Chúa ở cùng trinh nữ

Thiên Chúa ở cùng trinh nữ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG, Năm B, ngày 21.12.14

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Thiên Chúa ở cùng trinh nữ

Bốn tuần lễ Mùa Vọng chuẩn bị đón…

Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi

Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28

"Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, sau khi đã…

Nước Đavít sẽ tồn tại muôn đời

Nước Đavít sẽ tồn tại muôn đời

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

"Nước Đavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa".

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.…

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai

Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua…

Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra

Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra

BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7. 24-25a

“Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra”.

Bài trích sách Thủ Lãnh.

Ngày ấy, có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Đan,…

Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính

Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8

"Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Này đây, đã tới những…

Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa

Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10

"Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa".

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại…

Chúa ban ơn cứu độ cho người nghèo

Chúa ban ơn cứu độ cho người nghèo

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 1-2. 9-13

"Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó".

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho…

Khách truy cập

Hôm nay:2362
Hôm qua:16744
Tuần này:46761
Tháng này19106
Số Lượt Truy Cập:32769881
Số khách đang Online 259