Dân Chúa Âu Châu

tinhyeu 4Em tên Nguyễn Thành năm nay 20 tuổi và đã định cư tại Mỹ được 2 năm.

Em quen và yêu một cô cùng xóm. Cô ta cũng thương em lắm, có điều kẹt là hai đứa không cùng tôn giáo. Gia đình hai chúng em đều cản vì sợ tụi em còn nhỏ lập gia đình sớm sẽ khổ, và không có tương lai. Tụi em buồn lắm, đang tính ra ở riêng vì theo luật Mỹ cả hai đứa đều trên 18 tuổi có quyền làm chuyện này. Có điều tụi em sợ gia đình cha mẹ buồn vì hiện nay vẫn còn đang sống nhờ cậy rất nhiều vào gia đình.

Lệ Vũ nghĩ tụi em phải tính sao bây giờ? Xin đa tạ Lệ Vũ.

Nguyễn Thành, Wyoming, MI


Ðáp: Nguyễn Thành thân mến,

Khuyên Thành hãy nghe lời gia đình, chờ đợi thêm vài năm nữa cho cứng cáp trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thành mới sang định cư chưa đầy hai năm, còn đang sống nhờ cậy rất nhiều vào sự trợ giúp của bố mẹ. Thân mình còn chưa lo xong đi lo cho ai? Ðừng có bé cái lầm tưởng rằng tình yêu nó sẽ có phép mầu làm cho đói thành no; trả được những cái bill tiền nhà tiền nước, tiền điện thoại, tiền gas... Một vài năm nữa học xong rồi, khi công thành danh toại rồi thì vấn đề khó khăn khác biệt tôn giáo đâu có chi khó vượt qua, em. Hãy vững lòng cậy trông và tiếp tục yêu, tôn trọng lẫn nhau. Chúa không phụ những ai có lòng cậy trông nơi Ngài đâu. Thân mến.

Lệ Vũ