Niềm tin trung kiên nơi thánh Giuse

Niềm tin trung kiên nơi thánh Giuse

Cuộc đời nào mà không có giông tố. Dòng đời nào mà không có nổi trôi. Điều quan yếu là biết can đảm vượt qua giông tố. Không tháo lui, không chùn bước trước thử…

THÁNH GIUSE, NGƯỜI CHA TUYỆT VỜI

THÁNH GIUSE, NGƯỜI CHA TUYỆT VỜI

Trong toàn bộ Tin Mừng, chúng ta thấy chỉ nhắc đến tên và một số đặc tính của thánh Giuse, chứ tuyệt nhiên không hề có chỗ nào ghi lại lời nói của ngài. Tuy…

Suy tư Thần học về Thánh Giuse

Suy tư Thần học về Thánh Giuse

I. SỰ CHUẨN BỊ CHO LỜI CHÚA

Đức Giám mục Christiani trong tác phẩm trứ danh của ngài “Saint Joseph” (Paris, 1962) được Imprimatur bởi Đức Giám mục J. Hottot ký ngày 15-05-1962, đã suy…