Dân Chúa Âu Châu

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 33Trong buổi họp báo ngày 26/4, trình bày sáng kiến của Tổng Giáo Phận cho Năm Thánh 2025, Đức Tổng Giám Mục Roberto Repole của Torino cho biết: “Qua kỹ thuật số, chúng tôi sẽ mang đến cho cả thế giới cơ hội hành hương viếng thăm Tấm Khăn Liệm.
 

Vatican News

Đức Tổng Giám Mục nói: “Đối với Giáo hội ở Torino, Khăn Liệm là một dấu hiệu vĩ đại của đức tin và hy vọng. Hình ảnh Khăn Liệm trực tiếp gợi nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và sự phục sinh của Người, liên can đến tất cả mọi người.  Đối với toàn thể cộng đồng dân sự Torino và Piedmonte, Khăm Liệm còn có nghĩa là di sản tôn giáo và văn hoá, và là một yếu tố thu hút mạnh mẽ khách hành hương và du lịch”.

Ngài nhận xét “Nhiều người mong trong Năm Thánh 2025, Khăn Liệm cũng sẽ được trưng bày cho công chúng. Nhưng chúng tôi muốn thực hiện một đề xuất khác vào tháng 5/2025. Sử dụng kỹ thuật số, cả thế giới sẽ có cơ hội hành hương viếng thăm Tấm Khăn Liệm, thông qua chương trình dành riêng và kết nối đặc biệt. Và ở trung tâm Torino, trong những ngày lễ sẽ có một “lều Khăn Liệm”, mang đến cho người dân Torino và khách viếng thăm cơ hội tìm hiểu về Khăn Liệm, lịch sử và ý nghĩa của Tấm Khăn.

Trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục cám ơn các nhà làm phim và các hiệp hội đã cộng tác thực hiện các video và podcast phục vụ sáng kiến này. Ngài cũng cho biết, trong những tháng qua, giới trẻ của Tổng giáo phận đã tham gia vào hành trình giáo lý để hướng đến sự kiện quan trọng này.

Sau cùng, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh về cam kết của Giáo hội Torino đối với Khăn Liệm cả sau khi Năm Thánh kết thúc. Trước hết đó là vấn đề đảm bảo chất lượng bảo tồn; sau đó là nghiên cứu và chuẩn bị những điều kiện tốt hơn để “đến gần” Tấm Khăn Liệm nhân dịp các cuộc hành hương lớn. Ngài nói: “Đó là một công việc phức tạp, bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đặt nền móng. Vì Khăn Liệm là di sản của toàn lãnh thổ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức của thành phố và Khu vực, như đã thực hiện từ năm 1998”.