Trong tinh thần Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam , Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức Đại Hội Giới trẻ Giáo phận vào ngày 21…