Suy Niệm Lời Chúa

14/4 ĐỪNG SỢ!

THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Ga 6,16-21

ĐỪNG SỢ!

Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ…

13/4 CHÚA TÍNH CHO

THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Ga 6,1-15

CHÚA TÍNH CHO

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy.…

12/4 NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI

THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Ga 3,31-36

NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI

“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện…

11/4 ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ

THỨ TƯ TUẦN 2 PS

Ga 3,16-21

ĐỨC GIÊ-SU, ĐẤNG CỨU ĐỘ

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng…

10/4 ƠN TÁI SINH

THỨ BA TUẦN 2 PS

Ga 3,7b-12

ƠN TÁI SINH

“Các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)

Suy niệm:Trước khi trở thành con bướm, con sâu phải chui vào…

09/4 XIN VÂNG NHƯ MẸ

THỨ HAI TUẦN 2 PS

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38

XIN VÂNG NHƯ MẸ

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,…

08/4 DẤU VẾT RIÊNG CỦA MÔN ĐỆ

CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ga 20,19-31

DẤU VẾT RIÊNG CỦA MÔN ĐỆ

“Bình an cho anh em… Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh…

07/4 NHƯNG HỌ KHÔNG TIN

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

Mc 16,9-15

NHƯNG HỌ KHÔNG TIN

Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. (Mc 16,11)

Suy niệm:Dù Thánh Kinh đã…

06/04 THÚ VỊ THAY ĐƯỢC Ở BÊN CHÚA!

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 21,1-14

THÚ VỊ THAY ĐƯỢC Ở BÊN CHÚA!

Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?” vì…

05/04 Anh em là chứng nhân

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa…

Khách truy cập

Hôm nay: 3046

Hôm qua: 5769

Số Lượt Truy Cập: 19163779

Currently are 170 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions